Home Buddhist space Buddhism Boeddha in de stad – Buddha in the city – Trailer 3...

Boeddha in de stad – Buddha in the city – Trailer 3 with English subtitles

49
0

Buddha in the city

Trailer 3 with English subtitles”


Buddha in the city – official trailer 3 with English subtitles from Konrad Maquestieau on Vimeo.

Use Full screen !

Utilisez le bouton Plein Ecran

Boeddha in de stad

Trailer 3:

“Kan Boeddha de stad overleven ?”


Boeddha in de stad – trailer 3: “Kan Boeddha de stad overleven ?” from Konrad Maquestieau on Vimeo.

Use Full screen !

Utilisez le bouton Plein Ecran

Bruxelles – Dimanche 11 janvier – Le sourire de Bouddha dans la ville
Klara schenkt aandacht aan “Boeddha in de stad”
www.bouddhadanslaville.be
www.boeddhaindestad.be


Wie zijn de acteurs van “Boeddha in de stad”?

Qui sont les acteurs de “Bouddha dans la ville”?

by Annemie

Twintig mensen getuigen van een beoefening die 2500 jaar geleden in Indië ontstaan is en zich sinds een paar tiental jaren in België ontwikkelt . Ze zijn de hoofdrolspelers in de film en vertellen op een eerlijke en authentieke manier over hun ervaring. Allochtoon en autochtoon, man en vrouw, jong en minder jong, leek en monnik, jong in de beoefening en ervaren, zen en tibetaan, mahayana en theravada…

Deze mensen hebben geholpen om van de film te maken wat hij geworden is. Zij waren bereid om voor het oog van de camera ons deelgenoot te maken van hun toch intieme beoefening.

Vingt personnent témoignent d’une pratique qui a débuté il y a 2500 ans en arrière en Inde et qui se développe depuis quelques dizaines d’années en Belgique. Ils sont les “acteurs” dans le film en racontent sincèrement et de façon authentique leur expérience. Allochtones et autochtones, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, laïques et moines, débutants ou anciens dans la pratique, zen et tibétain, mahayanna et theravada…

Ces personnes ont aidé de faire ce que le film est devenu. Ils ont accepté de partager devant la caméra leur expérience intime de la pratique.

Jacques Goossens
Jacques Goossens

“Dès qu’on se tourne vers les autres avec objectivité on ne peut que les aimer et essayer de leur rendre service comme il faut.”

“Vanaf het ogenblik dat men zich op een objectieve manier tot de ander richt kan men niet anders dan van hem houden en proberen hem op de juiste manier te helpen”

Trân Thi My Cong
Trân Thi My Cong

“Je ne trouvais pas la paix , je ne trouve pas le bonheur entier, je ne sais pas ce que je cherche. Quand il y a 3 ans – en 2004, j’ai vraiment trouvé le bonheur, c’est ça que j’ai trouvé.”

Fons Maertens
Fons Maertens

“Ik stel mij vertrouwen. Dus je geeft jezelf over aan het Boeddhaschap. Want ik kan het toch niet alleen.”

Leen Antheunis
Leen Antheunis

“Omdat je eventjes die zekerheden verlaat komt er een soort openheid waardoor er ruimte is om de andere te herkennen.”

Sayadaw U Ottara Nyana
Sayadaw U Ottara Nyana

“De westerse mens lijdt aan een ziekte, hij is meer en meer dorstig naar water, en hoe meer hij drinkt hoe dorstiger hij wordt. Om die ziekte te genezen, om die gulzigheid te stoppen is meditatie en “het achtvoudige pad” het beste geneesmiddel.”

“To cure this disease to cut our greed , thirst, attachment, anger, hatred, delusion, the meditation, inside the meditation the Nobel Eightfold Path is the best medecine.”

Dhr. Arthakusalin
Dhr. Arthakusalin

“Dus alles wat je gaat doen dat dat doorademd worden, doorwasemd worden met het ideaal van de bevrijding, het ideaal van het ontwaken in de Boeddhistische traditie. “

Zuster Dam Thien
Zuster Dam Thien

“La pagode c’est quelque chose comme la pratique de la vie. Là on apprend ce que bouddha a enseigné.”

Frans Goetghebeur
Frans Goetghebeur

”Het project van het Boeddhisme is binnen die drukte – dat is niet alleen de agitatie van je geest maar dat is ook de drukte van je lichaam dat beweegt en alles wat er in dat systeem gebeurt – om binnen die drukte een eilandje van vrede te vinden. Een tapijtje te vinden waar je rustig kunt op zitten en terug contact krijgen met de kern van je wezen. Wel als binnen een groot lichaam van een stad er ergens zo’n tapijtje te vinden is, voor de mensen is dat een zaligheid natuurlijk.“

Frank Dewaele
Frank Dewaele

“Persoonlijk vind ik het bedelen, het vragen het meest indringende wat ik ooit gedaan heb. Want je wordt voortdurend geweigerd. En toch krijg je.”

Lama Karta
Lama Karta

“Iederéén wil gelukkig zijn. Maar dat betekent dat je positief moet zijn. Als je innerlijk kwaliteit niet sterk genoeg is, hoe kun je dan gelukkig zijn. Het is gewoon niet mogelijk. Het is “ja” of “neen” , niet iets tussenin.”

Gerda D'Herteveld
Gerda D’Herteveld

“En het feit dat je nu ook bevrijd van kunt geraken van het lijden. Dat het niet is “je moet wachten tot na je dood”, je kunt dat nu, ten persoonlijke praktijk, bevrijd van worden .”

Liem Dao

“Vous devez voir la réalité brute. Sans connotation. C’est à dire vous ne devez pas apporter aux faits vos représentations personnelles. Les représentations dictées par votre ego.”

Pierre de Béthune

“Et c’est ainsi que – je dirai un peu par hasard – j’ai rencontré des moines zen et j’ai été fort touché de reconnaître des frères en quelque sorte. Même si au niveau de l’expression, au niveau du dogme il y a des différences énormes, au niveau de l’anthropologie spirituelle il y a vraiment une grande similitude et même une grande connivence. “

Vongsaly Souksamlane
Vongsaly Souksamlane

“Parce que nous bouddhistes… on respecte la religion bouddhiste….

comme, avant, nos parents ont donné l’exemple de ce que l’on doit faire.”

Wei Wun Yu

” Het gras wordt groener…”

Eerw Pubpatsaro Phikku
Eerw Pubpatsaro Phikku

“De plichten van de boeddhistische monniken zijn: het onderricht van de Boeddha bestuderen, verdiepen en doorgeven aan devolgende generaties”

Gilbert Werelds
Gilbert Werelds

“Ik heb deze voormiddag samen met Jeroen gebedeld. Dat viel mij een stuk gemakkelijker dan gisteren om met tweeën te zijn. Ik ben bij mezelf aan het zoeken geweest wat er mij zo moeilijk aan was, aan dat bedelen.”

Hom
Hom

“On crée des liens. On rassure.

C’est un endroit où, si on a un petit bobo au coeur, on peut venir parler, raconter.”

Roland Rech
Roland Rech

” Je crois que ce qui caractérise la mentalité des personnes qui viennent vers le zen et d’ailleurs vers les groupes bouddhistes en général, c’est des gens qui sont à la recherche d’une expérience authentique. “

Hozumi Roshi
Hozumi Roshi

Nochtans is er iets dat al die mensen, met al hun kennis en al hun bezigheden niet kennen. Hetgeen ze niet kennen is zichzelf. Ze kunnen onmogelijk antwoorden op de vraag: wie ben ik ?

Toutes ces personnes, avec toutes ces connaissances et réalisant toutes ces miliers de choses : il y a peut-être une chose qu’il ne connaissent pas. Ce qu’elles ne connaissent pas, c’est elle-memes. Elles ne sont pas capables de répondre à la question: mais moi qui suis-je ?

Source : www.boeddhaindestad.be

Previous articleUNICEF Statement on the crisis in Gaza
Next articleBuddha in the city – Boeddha in de stad – Trailer 2