Buddhachannel

Kalender

Editorial

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Le 11 juli 2015, door Buddhachannel Nederlands

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd (...) vervolg

Humor

Zem — Dès que l’on prend conscience de la cause d’un mal-être ou d’une maladie, le processus de guérison est déjà amorcé. Il ne reste plus que l’action ou la décision appropriée pour assister au retour de l’harmonie. Claudia Rainville

plus d articles

Records van de Week

De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag


Directory

Jikoji - Tempel van het Licht van Mededogen (Antwerpen - België)

Jikoji werd gesticht door Adriaan Peel (1927-2009) en opende zijn deuren in 1979 in de Grote Beerstraat in Antwerpen.De tempel werd op 6 mei 1979 officieel ingewijd en was toen de eerste officiële Jodo-Shinshu tempel in Europa. 5 Jaar na de opening had de tempel zoveel bezoekers dat het centrum op zoek moest naar een nieuwer, groter onderkomen. Een van de leden stelde een woonhuis ter beschikking en zo kwam Jikoji terecht in de Pretoriastraat in Berchem. De Tempel van het Licht van (...) vervolg

Laatste auteur

Nanny Obame

Etudiante en école de publicité, je suis journaliste reporter à la base. Je (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Boeddhisme en management in het bedrijfsleven

De kwaliteit van een bedrijf ligt in de innerlijke ontwikkeling van de mensen die er werken, dat zou toch de boeddhistische logica zijn. In die grote wending naar een management dat de diepste menselijke waarden respecteert vindt iedere medewerker de zin van zijn werk in het feit dat hij het daarna aan de hele ploeg kan aanbieden. Een goed beleid hecht belang aan het plezier dat mensen hebben als ze kunnen werken in goede verstandhouding met elkaar. In het kielzog van de industriële revolutie die op zijn eind loopt is de westerse economie een post-industriële economie geworden. Vanuit het oogpunt van de productie was het credo van onze bedrijven dat van de vrijemarkeconomie, waarbij ze (...) vervolg


Basisteksten

Dhammapada II : Appamādavagga-Waakzaamheid

DHAMMAPADA II - Appamādavagga-Waakzaamheid 21-22 Waakzaamheid: het pad naar het Doodloze; Nalatigheid: het pad naar de Dood. De waakzamen sterven niet; Nalatigen zijn alsof reeds dood. Daar zij dit verschil onderscheiden, Zij die waakzaam zijn en wijs, Verheugen zij zich in waakzaamheid, Verblijden zich daar, waar Edelen zijn. 23 Hun meditatie is continue, Hun streven niet aflatend. Die wijzen bereiken Nibbāna dan: Vrijheid van hechten, onvergelijkbaar. 24 Wie onvermoeibaar en aandachtig is, Zuiver en zorgvuldig handelend, Rechtvaardig en zichzelf beheersend: Die waakzame: zijn glorie groeit. 25 Door waakzaamheid en ijver, Onthouding en zelfbeheersing, Maakt de wijze voor (...) vervolg


Boeddhisme

Bibliografie — Boeddhisme

Bibliografie - Boeddhisme 1 Boeddhisme voor dummies Landaw, 2004 (boek/tijdschr. ) 2 Tussen bordelen en boeddhisme Mulder, 2004 (boek/tijdschr. ) 3 108 vragen over boeddhisme Scherer, 2003 (boek/tijdschr. ) 4 Boeddhisme Eckel, M 2003 (boek/tijdschr. ) 5 Boeddhisme Ganeri, 2003 (boek/tijdschr. ) 6 Boeddhisme in alle eenvoud Hagen, S 2003 (boek/tijdschr. ) 7 Boeddhisme voor beginners Vries, S 2003 (boek/tijdschr. ) 8 Hindoeïsme en Boeddhisme Jongenee 2003 (boek/tijdschr. ) 9 Hindoeïsme en boeddhisme Jongenee 2003 (boek/tijdschr. ) 10 Hindoeïsme en boeddhisme Jongenee 2003 (cd-rom ) 11 Het nieuwe boeddhisme Brazier, 2003 (boek/tijdschr. ) 12 De opkomst van een westers boeddhisme (...) vervolg

laatste artikel

Taoïsme

Het taoïsme, tauïsme of daoïsme (uitgesproken als [daauw-is-me]), is een Chinese filosofische en religieuze stroming. De teksten Tao Te Ching (Daodejing) en Zhuangzi vormen de basis van het taoïsme, ze zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw vóór onze tijdrekening. Het taoïsme heeft zich parallel aan het confucianisme en boeddhisme ontwikkeld. Deze drie stromingen vormen gezamenlijk de basis voor het neo-confucianisme (zie ook: Lijst van religies). Letterlijk betekent Tao (weg/doelgericht-gaan) hetgeen ook in het Chinese karakter voor Tao valt te herkennen. Tao Te Ching Tao Te Ching (Boek van de Weg en de Kracht) is een bundel van 81 korte teksten. Laozi wordt beschouwd als de (...) vervolg