Buddhachannel

Kalender

Editorial

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Le 11 juli 2015, door Buddhachannel Nederlands

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd (...) vervolg

Humor

Zem — Donner le change.

plus d articles

Records van de Week

De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag

par Buddhachannel Asia


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag


Directory

Amsterdam - Sangha Metta Meditatie Centrum

Vipassana Meditatie Vipassana of inzichtsmeditatie leert je om helder van geest direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Centraal staat het ontwikkelen van achtzaamheid. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Ontspannen en leren concentreren zijn hierbij van belang. Op een eenvoudige manier oefen je in direct waarnemen. Gedachten en gevoelens, (...) vervolg

Laatste auteur

Nanny Obame

Etudiante en école de publicité, je suis journaliste reporter à la base. Je (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Boeddhisme en management in het bedrijfsleven

De kwaliteit van een bedrijf ligt in de innerlijke ontwikkeling van de mensen die er werken, dat zou toch de boeddhistische logica zijn. In die grote wending naar een management dat de diepste menselijke waarden respecteert vindt iedere medewerker de zin van zijn werk in het feit dat hij het daarna aan de hele ploeg kan aanbieden. Een goed beleid hecht belang aan het plezier dat mensen hebben als ze kunnen werken in goede verstandhouding met elkaar. In het kielzog van de industriële revolutie die op zijn eind loopt is de westerse economie een post-industriële economie geworden. Vanuit het oogpunt van de productie was het credo van onze bedrijven dat van de vrijemarkeconomie, waarbij ze (...) vervolg


Basisteksten

Tao Te Tjing van Lao-Tse (I-X)

1. Het Tao dat genoemd wordt, is niet het eeuwige Tao, want de namen die wij noemen, zijn geen eeuwige namen. Hemel en Aarde zijn naamloos geboren; noemen is enkel de moeder der dingen. Wie geen verlangens koestert, aanschouwt hun mysterie; wie wel verlangens koestert, aanschouwt hun gedaante. De twee zijn in wezen hetzelfde; pas dan krijgen ze elk een eigen naam. We zouden beide een mysterie kunnen noemen en nog geheimzinniger is de poort aller mysteriën. 2. Het is omdat iedereen schoonheid als schoon beschouwt dat het lelijke bestaat; het is omdat iedereen goedheid als goed beleeft dat het kwade bestaat. Zijn en niet-zijn veroorzaken elkaar; moeilijk en eenvoudig vergelijken zich met (...) vervolg


Boeddhisme

Mededogen

In de Soetra van Avalokiteshwara, dat is de soetra van dat aspect van de Boeddha-natuur dat mededogen verpersoonlijkt, worden allerlei vreselijke dingen opgenoemd die ons kunnen overkomen. Het is een ware litanie van dingen die we in dit leven tegen kunnen komen; oorlog en geweld, woeste dieren, schorpioenen en giftige beesten, op een oceaan ten onder gaan, enz. En dan wordt ook nog rampspoed, zorgen, dood en verdriet genoemd. Je kan deze litanie nog verder aanvullen met ’de baas die je het leven zuur maakt’, ’ de relatie die opbreekt’, ’alle moeilijkheden die je in het dagelijks leven ondervindt’ of ’alle moeilijkheden die je in de meditatiepraktijk ondervindt’, ook dat hoort er allemaal bij. (...) vervolg

laatste artikel

Taoïsme

Het taoïsme, tauïsme of daoïsme (uitgesproken als [daauw-is-me]), is een Chinese filosofische en religieuze stroming. De teksten Tao Te Ching (Daodejing) en Zhuangzi vormen de basis van het taoïsme, ze zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw vóór onze tijdrekening. Het taoïsme heeft zich parallel aan het confucianisme en boeddhisme ontwikkeld. Deze drie stromingen vormen gezamenlijk de basis voor het neo-confucianisme (zie ook: Lijst van religies). Letterlijk betekent Tao (weg/doelgericht-gaan) hetgeen ook in het Chinese karakter voor Tao valt te herkennen. Tao Te Ching Tao Te Ching (Boek van de Weg en de Kracht) is een bundel van 81 korte teksten. Laozi wordt beschouwd als de (...) vervolg