Buddhachannel : le portail du bouddhisme dans le monde

Onderzoek


Voter According to you, buddhism is :


Kalender

Editorial

De Vier Edele Waarheden 1

Le 18 juli 2014, door Buddhachannel Nederlands

De Vier Edele Waarheden geven een antwoord op een concreet menselijk probleem: het lijden. In de Westerse (Christelijk geörienteerde) cultuur wordt dit vraagstuk benaderd vanuit de zin-vraag: wat is de zin van het lijden. Het waarom of waarvoor komt dan centraal te staan. Het Boeddhisme benadert het lijden niet vanuit de zin-vraag, maar stelt de vraag naar de oorzaak ervan. Het Boeddhisme kent een causale benadering in plaats van een finale of teleologische benadering die (...) vervolg

Humor

Zem — L’ego ne peut exister que quand il lutte.

plus d articles

Records van de Week

Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag

par Buddhachannel Japan


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag

door Buddhachannel Nederlands

BOEDHA


Directory

Den Haag - Boeddhistisch Centrum Haaglanden

Westers Boeddhisme Boeddhistisch Centrum Haaglanden heeft zich met ingang van januari 2004 gevestigd in Den Haag. Centraal staat de boeddhistische leerstelling. Sinds het ontstaan van het boeddhisme, heeft het altijd de kleur aangenomen van de lokale omgeving. BCHaaglanden onderzoekt welke elementen van de westerse cultuur bruikbaar zijn om de leer van de Boeddha effectief in de huidige tijd te beoefenen. Niet van achter de studeertafel maar in het leven van elke dag, met een bont scala (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd waarin Boeddha over de aarde ging was er een van voortdurend conflict tussen hele kleine koninkrijkjes en republiekjes die zich na de grote migratie vanuit het noordwesten nog maar amper in de Ganges-vlakte gevestigd (...) vervolg


Basisteksten

De Pali Canon

De Pali Canon bestaat uit drie manden/korven (Pitaka’s). Ten eerste de Vinaya Pitaka, waar de regels voor nonnen en monniken opgetekend staan. Ten tweede de Suttanta Pitaka, waar alle Toespraken van de Boeddha verzameld zijn. Tenslotte de Abhidhamma Pitaka, die een systematische uitwerking van de leer bevat. De Pali Canon wordt de Pali Canon genoemd omdat het is opgeschreven in de "taal" Pali. Pali stond in het Pali eerst voor "Tekst". Maar later is men de term Pali gaan gebruiken voor de taal op zich. De taal Pali werd eigenlijk alleen gebruikt voor de Boeddhistische werken. Het heeft ook veel weg van het Sanskriet. De Boeddha sprak waarschijnlijk oud-magadhi of een dialect (...) vervolg


Boeddhisme

Wat is een sutta of soetra?

De woorden soetra, sutra en sutta zijn eigenlijk gewoon dezelfde woord, maar met een andere spelling. ’Soetra’ is in het Nederlands misschien het meest bekend, maar hier wordt ’sutta’ gebruikt, in navolging van de traditie van het Pali Canon. Suttas (sutras, soetras) zijn een ooggetuigenverslag van een specifieke gebeurtenis in het leven van de Boeddha. Veel suttas beginnen met de zin ’Aldus heb ik gehoord,’ en geven daarna een beschrijving of verslag van wat zich plaatsvond: een ontmoeting met de Boeddha of zijn directe discipelen. In de suttas spreekt de Boeddha met allerlei soorten mensen: monniken, nonnen, priesters, koningen, boeren, accountants, huisvrouwen, enzovoorts. Suttas (...) vervolg

laatste artikel

Cultuur en Religie in Korea

Boeddhistische zang en dans Bumpae is een rituele zang- en dans-ceremonie. Ze worden deels uitgevoerd door nonnen en leken-vrouwen, en deels door monniken. Ze hebben als inhoud een lofprijzing op de Boeddha en zijn geheiligde woorden. Het festival werd dit jaar georganiseerd door het National Theatre of Korea. "Hoewel boeddhisme in Korea werd geintroduceerd in de vierde eeuw, geraakte de praktijk van Bumpae pas in zwang in de negende eeuw, en wel voor het eerst in de Okchon-sa tempel, in het zuiden van Zuid-Korea" zegt de redacteur. Het Buddhism Music Research Institute meldde dat Bumpae (Pompae) werd geïntroduceerd door de monnik Jingan-guksa die tijdens de T’ang-periode in China (...) vervolg