Buddhachannel

Kalender

Editorial

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Le 11 juli 2015, door Buddhachannel Nederlands

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd (...) vervolg

Humor

Zem — La pratique de la méditation

plus d articlesRecords van de Week

De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag


Directory

Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna (Nederland)

Het Boeddhistisch Centrum Triratna te Amsterdam werd in 1995 opgericht door de Stichting Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde (VWBO).Het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna was het eerste Triratna centrum in Nederland. Er zijn ondertussen ook Triratna-centra in Ameland (NL), Arnhem (NL) en in Gent (BE). Het VWBO is de Nederlandse variant van de Friends of the Western Buddhist Order (FWBO), opgericht in 1967 door de Engelsman Urgyen Sangharakshita. In mei 2010 veranderde (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Devotie - Aan Amitabha, Boeddha van het oneindige licht

Aanroeping van Amitabha door Lama Govinda. LAMA ANAGARIKA GOVINDA Aan Amitabha, Boeddha van het oneindige licht Uit ’Way of the White Clouds’ door Lama Govinda Gij die woont in mijn hart, wek mij op tot de grootsheid van Uw geest, tot de ervaring van Uw levende aanwezigheid! Verlos mij van de banden der begeerte, van de slavernij van kleine wensen, van de waan van het kleine Ik! Verlicht mij met het licht van Uw wijsheid, doordring mij met Uw liefdesgloed, die ook het duister insluit en omhelst, als het licht rond de donkere vlamkern, als de moederliefde die het groeiend leven in haar schoot omringt, als de aarde de kiem van het zaad. Laat mij het zaad van Uw levende licht zijn! (...) vervolg


Basisteksten

Milarepa - Het verhaal van de jakhoorn

Milarepa Het verhaal van de jakhoorn Terwijl de Jetsun en Rechungpa hun reis voortzetten, dacht Rechungpa nogmaals, " Als dit een andere Goeroe was geweest, zou ik een fijne ontvangst hebben gehad en zou ik zeer gastvrij zijn behandeld bij mijn terugkomst uit India. Maar mijn Goeroe leeft zelf onder zulke povere omstandigheden dat ik natuurlijk onmogelijk enig comfort of gerief via hem kan verwachten! Ik ben in India geweest en weet heel veel van de Tantrische leer! Een man zoals ik zou zijn devotie niet als asceet moeten beoefenen, maar zou het moeten beoefenen met gerief en genoegen." Met deze arrogante en kwade ideen in zijn hoofd, raakte hij vervuld met sterke gedachten van (...) vervolg


Boeddhisme

Thich Nhat Hanh - Over Zen Boeddhisme

Thich Nhat Hanh (geboren 1926) is een verbannen Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver. Thich is een titel die alle Vietnamese monniken en nonnen dragen en die aan geeft dat ze tot de Shakya clan behoren - de clan van Gautama Boeddha. Hij is geboren in Vietnam. Als tiener verliet hij zijn ouderlijk huis om Zen-monnik te worden. Hij werd in 1949 als volledig monnik ingewijd. In het begin van de zestiger jaren stichtte hij SYSS (School for Youth Social Service). Deze organisatie hielp met de wederopbouw van dorpen, het opzetten van scholen en medische voorzieningen en de hervestiging van ontheemden. Ondanks ernstige politieke tegenwerking was hij in deze (...) vervolg

laatste artikel

Dhammapada XIX. : Dhammatthavagga - De Rechtvaardige

DHAMMAPADA XIX. :Dhammatthavagga - De Rechtvaardige 256 - 257 Diegene is niet rechtvaardig: Hij die te snel een oordeel velt. Hij is wijs, wie beiden onderzoekt: Zowel wat voor als tegen pleit. Wie ongehaast, volgens de wet, Anderen onpartijdig beoordeelt: Die wijze beschermt de wet. Een rechtvaardige — zo noemt men hem dan. 258 - 259 Niet daarom is men een wijze: Omdat men vele woorden spreekt. Hij veilig, zonder haat en vrees: Een wijze — zo noemt men hem dan. Niet daarom is men vaardig in de Dhamma: Omdat men vele woorden spreekt. Maar ook al hoorde hij weinig woorden, Hij ziet de Dhamma in het lichaam: Híj is werkelijk vaardig in de Dhamma, Wie de Dhamma niet (...) vervolg