Buddhachannel : le portail du bouddhisme dans le monde

Onderzoek


Voter According to you, buddhism is :


Kalender

Editorial

De Vier Edele Waarheden 1

Le 29 augustus 2014, door Buddhachannel Nederlands

De Vier Edele Waarheden geven een antwoord op een concreet menselijk probleem: het lijden. In de Westerse (Christelijk geörienteerde) cultuur wordt dit vraagstuk benaderd vanuit de zin-vraag: wat is de zin van het lijden. Het waarom of waarvoor komt dan centraal te staan. Het Boeddhisme benadert het lijden niet vanuit de zin-vraag, maar stelt de vraag naar de oorzaak ervan. Het Boeddhisme kent een causale benadering in plaats van een finale of teleologische benadering die (...) vervolg

Humor

Zem — Compter sur les autres

plus d articles

Records van de Week

Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag

door Buddhachannel Nederlands

BOEDHA


Directory

Maitreya Instituut - Amsterdam - Emst

Het Maitreya Instituut Het Maitreya Instituut stelt zich ten doel het Mahayana boeddhisme in Nederland toegankelijk te maken, omdat we van mening zijn dat de principes en methoden van het boeddhisme zowel individuele mensen als de gehele maatschappij gelukkiger kunnen maken. We doen dit sinds onze oprichting in 1979 door het verzorgen van lessen, meditaties, retraites en andere activiteiten in de Tibetaans boeddhistische traditie. In Amsterdam en Emst bevinden zich onze twee studie- (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

De Dhammapada: Uitspraken van de Boeddha

De Dhammapada is een verzameling van 423 korte verzen, waarin diverse aspecten van de leer van de Boeddha beschreven worden. De verzen staan vaak op zichzelf, en men kan de Dhammapada daarom gewoon even kort op een willekeurige plaats inkijken voor inspiratie of uit nieuwgierigheid. Maar men kan ook een hoofdstuk lezen, waarin de uitspraken van de Boeddha over een bepaald onderwerp gegroepeerd zijn. De verzen in deze verzameling zijn zo’n 2300 tot 2500 jaar oud. De individuele verzen van de Dhammapada zijn vaak gekopieerd uit andere gedeeltes van het Pali Canon (de verzameling geschriften van het Theravada Boeddhisme), maar er zijn ook versen waarvan men vermoedt dat ze uit andere (...) vervolg


Basisteksten

Dhammapada XVIII. : Malavagga - Onzuiverheden

DHAMMAPADA XVIII. : Malavagga - Onzuiverheden 235 - 238 Je bent nu als een geel, verwelkt blad; De gezanten der Dood staan al voor je klaar. Je staat aan het begin van de tocht, Maar je hebt geen proviand voorbereid. Maak voor jezelf een eiland: Werk snel en wordt een wijze: Foutloos, met alle onzuiverheden weggeblazen, Zul je naar de hemelse wereld der Edelen gaan. Je bent nu aan het einde van je leven gekomen; Je gaat door daarna, naar de koning der Dood. Maar je hebt geen plaats om te rusten onderweg, En je hebt voor de reis, geen proviand voorbereid. Maak voor jezelf een eiland. Werk snel en wordt een wijze: Foutloos, met alle onzuiverheden weggeblazen, (...) vervolg


Boeddhisme

Theravada Boeddhisme

Geschiedenis De geschiedenis van het Theravada loopt terug naar de Sangha (de gemeenschap van boeddhistische monniken) in de tijd van de Boeddha. Na het Parinibbana (overlijden) van de Boeddha ontstonden er door splitsingen in de Sangha achttien verschillende scholen; de vroege boeddhistische scholen. Het Theravada was de hoofdstroming, waar de andere scholen uit voortkwamen door afsplitsingen. Het Theravada is de enige van deze vroege boeddhistische scholen die nog steeds bestaat. Het Theravada stond soms ook bekend onder de namen Sthaviravāda en Vibhajyavāda. ’Sthavira’ is Sanskriet voor het Pali woord ’Thera’, en werd gebruikt in de Sanskriet literatuur over de vroege boeddhistische (...) vervolg

laatste artikel

Shintoïsme in Japan

Geschiedenis en herkomst Shintoïsme is een mengeling van oude godsdiensten en religieuze riten die al sinds de oudheid in Japan hebben bestaan. De eerste Shintoïstische geschriften dateren uit het begin van de 8e eeuw na Chr. en beschrijven mythes, gebeden en religieuze riten. Het is echter niet bekend hoe nauwkeurig die beschrijvingen deze vroege religieuze praktijken weergeven. Het schijnt dat de oude godsdiensten van Japan animistisch van aard waren, gericht op een bovennatuurlijke kracht, inherent aan de natuur. De agrarische kalender en de maanfasen speelden een belangrijke rol, evenals de trouw aan je stam of geslacht. Plaatselijke sjamanen vertegenwoordigden de goden (kami) (...) vervolg