Buddhachannel : le portail du bouddhisme dans le monde

Onderzoek


Voter According to you, buddhism is :


Kalender

Editorial

De Vier Edele Waarheden 1

Le 19 september 2014, door Buddhachannel Nederlands

De Vier Edele Waarheden geven een antwoord op een concreet menselijk probleem: het lijden. In de Westerse (Christelijk geörienteerde) cultuur wordt dit vraagstuk benaderd vanuit de zin-vraag: wat is de zin van het lijden. Het waarom of waarvoor komt dan centraal te staan. Het Boeddhisme benadert het lijden niet vanuit de zin-vraag, maar stelt de vraag naar de oorzaak ervan. Het Boeddhisme kent een causale benadering in plaats van een finale of teleologische benadering die (...) vervolg

Humor

Zem — Dès que l’on prend conscience de la cause d’un mal-être ou d’une maladie, le processus de guérison est déjà amorcé. Il ne reste plus que l’action ou la décision appropriée pour assister au retour de l’harmonie. Claudia Rainville

plus d articles

Records van de Week

Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag

par Buddhachannel Asia


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag

door Buddhachannel Nederlands

BOEDHA


Directory

Jikoji - Tempel van het Licht van Mededogen (Antwerpen - België)

Jikoji werd gesticht door Adriaan Peel (1927-2009) en opende zijn deuren in 1979 in de Grote Beerstraat in Antwerpen.De tempel werd op 6 mei 1979 officieel ingewijd en was toen de eerste officiële Jodo-Shinshu tempel in Europa. 5 Jaar na de opening had de tempel zoveel bezoekers dat het centrum op zoek moest naar een nieuwer, groter onderkomen. Een van de leden stelde een woonhuis ter beschikking en zo kwam Jikoji terecht in de Pretoriastraat in Berchem. De Tempel van het Licht van (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd waarin Boeddha over de aarde ging was er een van voortdurend conflict tussen hele kleine koninkrijkjes en republiekjes die zich na de grote migratie vanuit het noordwesten nog maar amper in de Ganges-vlakte gevestigd (...) vervolg


Basisteksten

Dhammapada XXI. : Pakinnavagga - Gemengde Versen

DHAMMAPADA XXI. : Pakinnavagga - Gemengde Versen 290 Als men door een klein geluk op te geven, Een groot geluk zou zien: Laat de wijze het kleine geluk dan opgeven, En het grote geluk aanschouwen. 291 Wie voor zichzelf geluk wil verkrijgen Door bij anderen leed te veroorzaken: Hij gaat om met haat, en zit eraan vast: Vrijheid van haat zal hij niet bereiken. 292 - 293 Wie weigert te doen wat nodig is En doet wat men dient te laten: Schaamteloos en nalatig, Zijn corrupties nemen toe. Wie aandachtigheid van het lichaam Immer grondig beoefent; Wie niet doet wat men dient te laten, En voortdurend doet wat nodig is; Wie aandachtig en oplettend is; Hun (...) vervolg


Boeddhisme

Karma; de wet van oorzaak en gevolg

In het boeddhisme wordt er erg veel over karma gesproken. maar wat is karma eigenlijk? Je komt het woord tegen in het Sanskrit (oud-Indische taal ) waar het ‘handeling’ of ook wel ‘daad’ betekent. Alles in het leven bestaat uit handelingen, dus alles is karma. Want alles dat we beleven, is het gevolg van daden. In het boeddhisme zeggen ze: door lichaam (iets doen), spraak ( praten) en geest (gedachten) ontstaat karma. Karma wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd. Dit betekent dat alles wat we doen (actie) een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft. Voor mij is karma dingen die ik mee heb genomen uit een vorig leven. Vaak gaat het om zaken die ik nog niet (...) vervolg

laatste artikel

Jataka : De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn ploeg te zorgen tot hij weer terug zou keren. De vriend beloofde hem er heel goed zorg voor te dragen. Maar nauwelijks was de man weg of hij verkocht de ploeg en stak de opbrengst in zijn eigen zak. Was dat geen gemene streek een vriend zo te behandelen? De man kwam terug en vroeg zijn vriend om de ploeg. "O, het spijt me heel erg," antwoordde de vriend; "mijn huis wemelt van de ratten en op een nacht kwam er een hele grote rat en at hem op." "Ach, nou ja," zei de man, "men moet zich in het onvermijdelijke schikken! Het moet wel een erg grote rat geweest zijn." "Dat was zij ook," zei de ander, "erg (...) vervolg