Buddhachannel


Instagram
Bouddhisme

Dernier ajout : 18 septembre 2018.

Het boeddhisme in praktijk

Boeddhisten proberen zoveel mogelijk de leer van Boeddha te volgen . Ze leggen vijf geloften af, de zogenaamde voorschriften. Daarbij beloven ze dat ze geen levende wezens pijn doen of doden, niets stelen, verstandig en zuiver leven, geen leugens of lelijke dingen vertellen, en geen alcohol of drugs gebruiken.

Alle versies van dit artikel:

Het Boeddhisme

Het Boeddhisme is een praktische leer die advies en uitleg geeft over het leven.

Alle versies van dit artikel:

Wesak (Boeddha dag)

Op deze dag herdenken ze de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha.

Alle versies van dit artikel:

Wie was Boeddha?

De historische Boeddha Shakyamuni werd rond het jaar 560 v. Chr. geboren in een Koninklijke familie, waar hij werd omringd door rijkdom en schoonheid. Hij genoot de beste voorwaarden voor een geestelijke opleiding. De teksten beschrijven hem als groot, sterk en met blauwe ogen.

Alle versies van dit artikel:

Mahāmudrā

Mahamudra of Het grote symbool of Het grote zegel van de werkelijkheid (de dingen zoals ze zijn) is een term in het Vajrayana-boeddhisme voor de verwerkelijking van de ware natuur van de geest.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhisme in Rusland

Er zijn ongeveer 300.000 boeddhisten, 432 boeddhistische gemeenschappen en 16 datsans (kloosters) met 70 lama’s in de Gemenebest van Onafhankelijke Staten. De meeste boeddhisten bevinden zich in Rusland, namelijk in de autonome republieken Boerjatië, Kalmukkië en Toeva, in Sint-Petersburg en in oblast Tsjita.
De hoogste autoriteit voor de boeddhisten is de Centrale Raad voor Boeddhisten in de datsan Ivolginski in Boerjatië. Aan het hoofd van de raad staat Bandido Chambo-Lama Moenko Tsybikov. Het hoofd wordt om de vier jaar gekozen.

Alle versies van dit artikel:

Een introductie in het Tibetaans boeddhisme

Naast losse lezingen en meditatiebijeenkomsten organiseert het Maitreya Instituut de cursus Discovering Buddhism van de FPMT.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhistische Unie Nederland

De BUN is de overkoepelende organisatie van de meeste boeddhistische centra in Nederland en is steeds vaker aanspreekpunt op het gebied van boeddhisme in Nederland.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhistische Unie van België

De vereniging heeft als benaming : “Boeddhistische Unie van België”, afgekort “B.U.B.”. Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten zullen deze benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de beginletters “vzw” en het adres van de zetel...

Alle versies van dit artikel:

Mantra het van Vajrasattva gezongen door Dechen Shak-Dagsay

Mantra het van Vajrasattva gezongen door Dechen Shak-Dagsay

Alle versies van dit artikel:

0 | 10 | 20 | 30