Buddhachannel


Instagram
Bouddhisme

Dernier ajout : 18 septembre 2018.

Karma; de wet van oorzaak en gevolg

In het boeddhisme wordt er erg veel over karma gesproken. maar wat is karma eigenlijk? Je komt het woord tegen in het Sanskrit (oud-Indische taal ) waar het ‘handeling’ of ook wel ‘daad’ betekent.

Alle versies van dit artikel:

Milarepa — Het lied van de galopperende hengst

Ik buig mij neer aan de voeten van Marpa de Mededogende.
In de kluizenaarsgrot, mijn lichaam,
in de tempel van mijn borst,
op de top van de driehoek van mijn hart ...

Alle versies van dit artikel:

Kagyu Linie

De Karma Kagyu Linie is een van de grote boeddhistische scholen van Tibet. Het is de linie van de directe mondelinge overdracht en men hecht grote waarde aan meditatie. Door interactie met een gekwalificeerde leraar kun je er de aard van de geest direct en volledig leren ervaren. De methoden van de Karma Kagyu Linie zijn door de historische Boeddha Sakyamuni aan zijn naaste leerlingen gegeven.

Alle versies van dit artikel:

Wie is Boeddha?

Er zijn evenveel manieren om te beschrijven wie de Boeddha is, als er manieren zijn om het te begrijpen. De verschillende interpretaties hebben Boeddha’s onderricht als bron. ...

Alle versies van dit artikel:

De wijdingsceremonie

Wij wijden deze plek aan de Drie Juwelen:
aan de Boeddha, het ideaal van de verlichting
waarnaar wij streven.

Alle versies van dit artikel:

Mededogen

In de Soetra van Avalokiteshwara, dat is de soetra van dat aspect van de Boeddha-natuur dat mededogen verpersoonlijkt, worden allerlei vreselijke dingen opgenoemd die ons kunnen overkomen.

Alle versies van dit artikel:

De Jhana’s in het Theravada boeddhisme

h¥na (Pali) verwijst in het Theravada boeddhisme naar de acht meditatiestadia die frequent door Gautama Boeddha onderwezen werden en waar veel vermeldingen naar worden gemaakt in het Pali Canon.

Alle versies van dit artikel:

Het Goede Leven - Het Boeddhisme als Praktijk

Het boeddhisme wordt beschouwd als een van de grote wereldreligies. Maar wat is een
religie? De verschillende religies en wereldbeschouwingen zijn er nooit in geslaagd tot een
gemeenschappelijke definitie van religie te komen.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhisme en vegetarisme

In het begin kan het verwarrend lijken dat de Theravada beoefenaars vlees eten, de Chinese Mahayana beoefenaars niet en de Tibetanen die Vajrayana beoefenen, weer wel.

Alle versies van dit artikel:

Zen meditatie in de Kwan Um Zen School

Diep in de bergen slaat een monnik op de grote tempelbel. Je hoort ze trillen in de ochtendlucht, en al je gedachten verdwijnen uit je geest. Je bent niets, en er is niets dat je niet bent. Er is enkel het geluid van de klok, dat het hele universum vult.

Alle versies van dit artikel:

0 | 10 | 20 | 30