Buddhachannel


InstagramVoyages

Dernier ajout : 27 juillet 2016.

voyages

Bayon- Campuchia

Đền Bayon nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom, Campuchia. Đây là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi Campuchia do sự hùng vĩ về qui mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem.

Tất cả ấn bản của bài này: