Buddhachannel

Articles et conférences

Dernier ajout : 19 juillet 2016.

De Vier Edele Waarheden 2

De essentie van de boeddhistische leer wordt gevormd door de vier Edele Waarheden. De term ’waarheden’ wil zeggen dat het gaat om levensaspecten die wezenlijk, toetsbaar en realistisch zijn, feiten dus.

Alle versies van dit artikel:

Dood en sterven in het Boeddhisme (1/4)

De hele Boeddhistische houding ten aanzien van het moment van de dood zelf kan worden samengevat in het volgende vers van Padmasambhava uit de cycles van het Tibetaanse Dodenboek ...

Alle versies van dit artikel:

Dood en sterven (4/4) - De voordelen van het aanbieden van lichtofferanden

In de Kshitigarbha-Soetra (Soetra van de Wielen van de Essentie van de Aarde) wordt gezegd: "Alle gemak, geluk en vrede in deze wereld worden ontvangen door het aanbieden van offeranden aan de kostbare Drie Juwelen, daarom proberen degenen die een comfortabel, gelukkig en vredig leven nastreven altijd offeranden aan te bieden aan de kostbare Drie Juwelen."

Alle versies van dit artikel:

Dood en sterven (2/4) - Gebruiken en rituelen die voor, tijdens en na het sterven uitgevoerd kunnen worden.

De Tibetaans-boeddhistische gemeenschappen in Nederland kennen in hoofdlijnen overeenkomstige, maar in details soms verschillende gebruiken bij het begeleiden van stervenden. Het doel van al deze gebruiken is te appelleren aan positieve indrukken in het bewustzijn om zo een positieve wedergeboorte te stimuleren.

Alle versies van dit artikel:

De Dhammapada: Uitspraken van de Boeddha

De Dhammapada is een verzameling van 423 korte verzen, waarin diverse aspecten van de leer van de Boeddha beschreven worden. De verzen staan vaak op zichzelf, en men kan de Dhammapada daarom gewoon even kort op een willekeurige plaats inkijken voor inspiratie of uit nieuwgierigheid.

Alle versies van dit artikel:

Sanquin

Sanquin is de not-for-profit organisatie die in Nederland belast is met de voorziening in de behoefte aan bloed en bloedproducten.

Alle versies van dit artikel:

De Vier Edele Waarheden 3

De essentie van de boeddhistische leer wordt gevormd door de vier Edele Waarheden. De term ’waarheden’ wil zeggen dat het gaat om levensaspecten die wezenlijk, toetsbaar en realistisch zijn, feiten dus.

Alle versies van dit artikel:

De Vier Edele Waarheden 4

De essentie van de boeddhistische leer wordt gevormd door de vier Edele Waarheden.

Alle versies van dit artikel:

Dood en sterven (3/4) - Gebruiken en rituelen na het sterven

Na het lichamelijke sterven (kenbaar aan het stoppen van de ademhaling en de hersenfuncties) is het stervensproces nog niet beëindigd. Daarom raden bijna alle tradities aan het lichaam met rust te laten (niet aanraken, niet verplaatsen of op andere wijze verstoren).

Alle versies van dit artikel:

Bardo-Thötröl — Belangrijkste verzen van de zes bardo’s

Nu dan de bardo van geboorte over mij daagt,
Zal ik gemakzucht, waarvoor in het leven geen tijd is, achter mij laten,
Het pad zonder zijwegen van studie, overweging en meditatie betreden,
Mijn projecties en geest tot pad maken, en de drie kaya’s verwezenlijken...

Alle versies van dit artikel:

0 | 10