Buddhachannel

Textes fondamentaux

Dernier ajout : 23 novembre 2016.

Dhammapada IX. : Pāpavagga - Het Kwaad

Indien iemand iets goeds zou doen:
Laat hem dat dan steeds weer opnieuw doen —
Laat hem daarnaar verlangen;
Want het opeenhopen van het goede brengt geluk.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada X : Daṇḍavagga - Het Wapen

Wanneer de dwaas slechte daden begaat
Is hij zich daar niet bewust van.
Door zijn eigen daden gekweld is de dwaas,
Alsof hij met vlammen in brand staat.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XI. : Jarāvagga - Ouderdom

Maar nu heb ik je gezien, O maker van dit huis!
Je zal niet nogmaals je huis voor me bouwen:
Al je spanten zijn gebroken,
En je nokbalk is versplinterd.
De geest heeft het Ongevormde bereikt,
En is tot het einde der begeerte gekomen.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XVI. : Piyavagga - Het Geliefde

Wie zich bezighoudt met foute zaken
En zich niet inzet waar dat nodig is:
Zijn eigen voordeel verwaarloost hij
Omdat hij streeft naar wat hij liefheeft.
En hij is afgunstig op wie zich wel inzet.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XV : Sukhavagga - Geluk

Er is geen vuur gelijk passie,
Geen kwaad is gelijk aan haat.
Geen pijn is gelijk de groepen van bestaan.
Geen geluk is hoger dan vrede.
Honger is de ergste ziekte,
Het gevormde is het ergste leed.
Wie dit weet zoals het werkelijk is:
Voor hem is Nibbāna het grootste geluk.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XIV. : Buddavagga - De Boeddha

Niet beschuldigend, niet kwetsend,
Beheerst volgens de Patimokkha,
Gematigd betreffende voedsel,
In een afgezonderde verblijfplaats,
Toegewijd aan de verheven geest:
Dat is de Leer van de Boeddhas.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XIII : Lokavagga - De Wereld

Zie de wereld als een luchtbel;
Zie haar als een luchtspiegeling.
De Koning der Dood ziet je niet
Wanneer je de wereld zo beziet.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada IV : Pupphavagga-Bloemen

Het lichaam als een zeepbel beziend,
Weet hij dat het geen wezenlijk iets is.
De gebloemde pijlen zijn gebroken dan;
En de Koning der Dood ziet niet waar hij is.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada V : Bālavagga - De Dwaas

DHAMMAPADA
V : Bālavagga - De Dwaas
60 De nacht duurt lang voor wie wakker is. Een (...)

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada VI : Paṇḍitavagga - De Wijze

Zij wiens geest goed en juist ontwikkeld is
In de factoren van Verlichting:
Hun vreugde is vrij van hechten,
En zij hebben verlangen verlaten.
Vrij van corrupties zijn zij briljant,
En hebben in deze wereld Nibbāna bereikt.

Alle versies van dit artikel:

0 | 10 | 20 | 30 | 40