Buddhachannel

Textes fondamentaux

Dernier ajout : 23 novembre 2016.

Tao Te Tjing van Lao-Tse (I-X)

De verheven mens is gelijk water.
Water is goed:
het begunstigt de tienduizend dingen
en wedijvert niet met ze;
het verblijft op lage plekken die de mensen verfoeien.
Daarom lijkt het zoveel op Tao.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XVII. : Kodhavagga - Boosheid

Dit is al zo sinds het verre verleden,
Het is niet iets nieuws, O Atula:
Wie stilletjes zit, wordt bekritiseerd;
Wie veel praat, wordt bekritiseerd;
Wie met mate praat, wordt bekritiseerd.
Er is niemand in de wereld
Die niet bekritiseerd wordt.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada VII : Arahantavagga - De Arahant

Bij wie corrupties zijn beëindigd,
Over wie voedsel geen invloed heeft:
Zij verblijven in de bevrijding
Die leeg is en zonder tekens.
Zoals bij vogels in de lucht,
Is hun spoor moeilijk te volgen.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XX. : Maggavagga - Het Pad

Uit inspanning wordt wijsheid geboren;
Zonder inspanning, gaat wijsheid verloren.
Deze twee wegen kennend,
Van winst en ook verlies,
Gedraag jezelf dan op zo’n manier
Dat wijsheid in je tot groei zal komen.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XXI. : Pakinnavagga - Gemengde Versen

Vader en moeder gedood,
En twee geleerde koningen;
Met de tijger als vijfde gedood:
Vrij van zorgen gaat die brahmaan.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XXIII : Nagavagga - Olifanten

Voorheen reisde deze geest rond zoals zij zelf wilde:
Naar wat zij verlangde, naar gelang haar plezier.
Maar vandaag hou ik haar wijselijk in bedwang,
Als een olifantentemmer met een stok, een bronstige olifant.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XXIV : Tanhavagga - Verlangen

Zoals een omgekapte boom weer tot groei kan komen
Indien haar wortels sterk zijn, en onbeschadigd;
Zo zal sluimerend verlangen, als het niet verwijderd is,
Steeds weer opnieuw dit lijden veroorzaken.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XXV : Bhikkhuvagga - De monnik

Het lichaam beheersen is goed;
Goed is het beheersen van de spraak;
De geest beheersen is goed;
Goed is beheersing: overal.
De monnik die overal beheerst is,
Wordt van al het lijden bevrijd.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XXVI : Brāhmaṇavagga - De Brahmaan

DHAMMAPADA
XXVI – Brāhmaṇavagga - De Brahmaan
383 Span jezelf in, verbreek de stroom; (...)

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada VIII : Sahassavagga - Duizenden

Al hoort men duizenden toespraken
Met zinnen van weinig betekenis;
Beter een enkel betekenisvol woord,
Na het horen waarvan men tot rust komt.

Alle versies van dit artikel:

0 | 10 | 20 | 30 | 40