Buddhachannel

Textes fondamentaux

Dernier ajout : 23 novembre 2016.

Dhammapada XIX. : Dhammatthavagga - De Rechtvaardige

Niet daarom is men vaardig in de Dhamma:
Omdat men vele woorden spreekt.
Maar ook al hoorde hij weinig woorden,
Hij ziet de Dhamma in het lichaam:
Híj is werkelijk vaardig in de Dhamma,
Wie de Dhamma niet verwaarloost.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XVIII. : Malavagga - Onzuiverheden

Je bent nu aan het einde van je leven gekomen;
Je gaat door daarna, naar de koning der Dood.
Maar je hebt geen plaats om te rusten onderweg,
En je hebt voor de reis, geen proviand voorbereid.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada II : Appamādavagga-Waakzaamheid

Daar zij dit verschil onderscheiden,
Zij die waakzaam zijn en wijs,
Verheugen zij zich in waakzaamheid,
Verblijden zich daar, waar Edelen zijn

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada I : Yamakavagga-Paren

Dingen worden door geest voorafgegaan:
De geest is hun leider, daar komen ze vandaan.
Als men spreekt of handelt met een corrupt hart,
Volgt lijden op de voet, als een karrenwiel het paard.

Alle versies van dit artikel:

Kalama Sutta

Ja, Kalama’s, het is goed te begrijpen dat jullie twijfelen en het niet meer weten. Maar laat je niet misleiden door verslagen en geruchten, of wat beweerd wordt op gezag van jullie traditionele leerstellingen.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapalam Gatha

Onthouding van alle kwaad,
het doen van goede daden
en zuivering van het denken,
zo luidt het advies van de Verlichten.

Alle versies van dit artikel:

Maha Satipatthana Sutta - inleiding

De Maha Satipatthana Sutta is het frame van de boeddhistische meditatie. De Boeddha zelf noemt het ’De enige weg’ om de verlichting te verwerven en wordt gezien als de theoretische verhandeling van de Vipassana meditatietechniek.

Alle versies van dit artikel:

Nagarjuna Twintig Zangen over de Weg van het Midden

De gereedschappen daartoe verkregen, en voorzien van ononvertroffen bodhi (de verlichtingsgedachte) moet je Boeddha worden, een vriend van de wereld, vrij van verkeerde opinies, je bindingen.

Alle versies van dit artikel:

De Pali Canon

De Pali Canon bestaat uit drie manden/korven (Pitaka’s). Ten eerste de Vinaya Pitaka, waar de regels voor nonnen en monniken opgetekend staan.

Alle versies van dit artikel:

Dhammapada XXII. : Nirayavagga - De Hel

Zoals een grensstad bewaakt is,
Van binnen en van buiten:
Zo dien je jezelf te beschermen.
Laat de gelegenheid niet ongebruikt,
Want als de gelegenheid voorbij is:
Naar de hel gezonden, treuren zij

Alle versies van dit artikel:

0 | 10 | 20 | 30 | 40