Buddhachannel


InstagramInterreligieux

Dernier ajout : 12 juillet 2016.

Godsdienst in China

China is officieel een atheïstisch land en het zal niet vreemd zijn dat China religie als oorzaak ziet van de val van het communisme in Europa.

Alle versies van dit artikel:

Religie in Japan

Hedendaagse inwoners van Japan lijken op het eerste zicht geen bijzonder religieus leven te leiden. Hoewel de Japanner zich in het algemeen niet op één enkele godsdienst toelegt, betekent dit niet dat ze geen religieuze gevoelens hebben. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de belangrijkste religies van Japan.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhisme en Christendom

Het belangrijkste verschil tussen het Boeddhisme en het Christendom is toch wel dat het Boeddhisme geen echte godsdienst is, maar eerder een levensbeschouwing. Bij het Christendom wordt er van één God uit gegaan, bij het Boeddhisme komt al het geloof uit de mens zelf, er is geen God.

Alle versies van dit artikel:

Pesach en Pasen

De joden vieren rond dezelfde als de christenen Pasen vieren, Pesach (ook wel Pascha genoemd). Dit feest herinnert de Joden aan de uittocht uit Egypte, geleid door Mozes.

Alle versies van dit artikel:

De geestelijke schatten van India

India is het moederland van de speculatieve theologie. Sedert 2000 jaar spanden daar een theologie en filosofie zich tot het uiterste in, om de goddelijke immanentie en transcendentie op de drie wegen te omschrijven, welke later door de westerse theologie gevolgd zijn:
de weg der ontkenning, der oorzakelijkheid en der verlichting.

Alle versies van dit artikel:

0 | 10