BuddhachannelSondage
<sondage36>


meditation-france


Interreligieux

Dernier ajout : 27 mars.

Chinese volksgodsdienst

Chinese volksgodsdienst bestaat uit de godsdienst die in veel wordt uitgeoefend van China voor duizenden jaren die omvatten voorvader veneration en trok zwaar op concepten en wezens binnen Chinese mythologie. De Chinese volksgodsdienst wordt soms gezien als samenstellend deel van Chinese traditionele godsdienst, maar vaker, worden twee beschouwd synoniem. Men schat dat er minstens 800 miljoen aanhangers wereldwijd aan Chinese volksgodsdienst zijn (zie "Belangrijke wereldgodsdiensten").

Alle versies van dit artikel:

Kami; de natuurgeesten uit Japan

Japan kent eigenlijk twee religies: het Shinto en het boeddhisme. Opvallend is dat er geen ander land ter wereld is waarin het Shintoïsme voorkomt. Shinto wordt vaak als iets uniek ervaren. Letterlijk betekent Shinto: ‘de weg der goden.’

Alle versies van dit artikel:

Shintoïsme in Japan

Shintoïsme is een mengeling van oude godsdiensten en religieuze riten die al sinds de oudheid in Japan hebben bestaan. De eerste Shintoïstische geschriften dateren uit het begin van de 8e eeuw na Chr. en beschrijven mythes, gebeden en religieuze riten. Het is echter niet bekend hoe nauwkeurig die beschrijvingen deze vroege religieuze praktijken weergeven.

Alle versies van dit artikel:

Oosterse filosofie

De oosterse filosofie of oriëntaalse filosofie is de filosofische traditie uit Azië en dan voornamelijk uit India en China. Deze filosofie is niet alleen geografisch gescheiden van de westerse filosofie...

Alle versies van dit artikel:

Rosj Hasjana

Rosj Hasjana (Hebreeuws: ראש השנה - ’hoofd van het jaar’) is het joodse nieuwjaar.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhistische techniek’ is van christenen

Mindfulness, de training die mensen oefent zich beter te concentreren, is niet een techniek die in het ’bezit’ is van boeddhisten. Het is een niet-christelijke duiding van belangrijke noties in Gods Woord en schepping. We kunnen genieten van de zegen ervan en God de eer geven.

Alle versies van dit artikel:

De Aziatische godsdienstige ethiek van het oosten

Ethiek is een tak van filosofie het behandelen net en verkeerd in menselijk gedrag.

Alle versies van dit artikel:

Confucianisme, Religie of filosofie?

Het confucianisme heeft grote invloed gehad op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen tot in de 21ste eeuw. Door de geschiedenis van het Chinese keizerrijk heen was het confucianisme de officiële ideologie en had daardoor grote invloed op de bevolking.

Alle versies van dit artikel:

Godsdienst in China

China is officieel een atheïstisch land en het zal niet vreemd zijn dat China religie als oorzaak ziet van de val van het communisme in Europa.

Alle versies van dit artikel:

Religie in Japan

Hedendaagse inwoners van Japan lijken op het eerste zicht geen bijzonder religieus leven te leiden. Hoewel de Japanner zich in het algemeen niet op één enkele godsdienst toelegt, betekent dit niet dat ze geen religieuze gevoelens hebben. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de belangrijkste religies van Japan.

Alle versies van dit artikel:

0 | 10