Buddhachannel


InstagramInterreligieux

Dernier ajout : 12 juillet 2016.

Taoïsme

Het taoïsme, tauïsme of daoïsme (uitgesproken als [daauw-is-me]), is een Chinese filosofische en religieuze stroming.

Alle versies van dit artikel:

Wie is Amma ? - Mata Amritanandamayi Devi

Eén van de meest toegewijde en zichzelf opofferende mensen van deze tijd is Mata Amritanandamayi Devi, beter bekend als Amma. Haar oneindige liefdevolle dienstbaarheid en de vele liefdadigheidsprojecten maken haar bij duizenden geliefd als de Moeder van Mededogen.

Alle versies van dit artikel:

Shintoïsme in Japan

Shintoïsme is een mengeling van oude godsdiensten en religieuze riten die al sinds de oudheid in Japan hebben bestaan. De eerste Shintoïstische geschriften dateren uit het begin van de 8e eeuw na Chr. en beschrijven mythes, gebeden en religieuze riten. Het is echter niet bekend hoe nauwkeurig die beschrijvingen deze vroege religieuze praktijken weergeven.

Alle versies van dit artikel:

Chinese volksgodsdienst

Chinese volksgodsdienst bestaat uit de godsdienst die in veel wordt uitgeoefend van China voor duizenden jaren die omvatten voorvader veneration en trok zwaar op concepten en wezens binnen Chinese mythologie. De Chinese volksgodsdienst wordt soms gezien als samenstellend deel van Chinese traditionele godsdienst, maar vaker, worden twee beschouwd synoniem. Men schat dat er minstens 800 miljoen aanhangers wereldwijd aan Chinese volksgodsdienst zijn (zie "Belangrijke wereldgodsdiensten").

Alle versies van dit artikel:

Kami; de natuurgeesten uit Japan

Japan kent eigenlijk twee religies: het Shinto en het boeddhisme. Opvallend is dat er geen ander land ter wereld is waarin het Shintoïsme voorkomt. Shinto wordt vaak als iets uniek ervaren. Letterlijk betekent Shinto: ‘de weg der goden.’

Alle versies van dit artikel:

Oosterse filosofie

De oosterse filosofie of oriëntaalse filosofie is de filosofische traditie uit Azië en dan voornamelijk uit India en China. Deze filosofie is niet alleen geografisch gescheiden van de westerse filosofie...

Alle versies van dit artikel:

Rosj Hasjana

Rosj Hasjana (Hebreeuws: ראש השנה - ’hoofd van het jaar’) is het joodse nieuwjaar.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhistische techniek’ is van christenen

Mindfulness, de training die mensen oefent zich beter te concentreren, is niet een techniek die in het ’bezit’ is van boeddhisten. Het is een niet-christelijke duiding van belangrijke noties in Gods Woord en schepping. We kunnen genieten van de zegen ervan en God de eer geven.

Alle versies van dit artikel:

De Aziatische godsdienstige ethiek van het oosten

Ethiek is een tak van filosofie het behandelen net en verkeerd in menselijk gedrag.

Alle versies van dit artikel:

Confucianisme, Religie of filosofie?

Het confucianisme heeft grote invloed gehad op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen tot in de 21ste eeuw. Door de geschiedenis van het Chinese keizerrijk heen was het confucianisme de officiële ideologie en had daardoor grote invloed op de bevolking.

Alle versies van dit artikel:

0 | 10