Buddhachannel

Kalender

Editorial

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Le 11 juli 2015, door Buddhachannel Nederlands

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd (...) vervolg

Humor

Zem — Fastoche

plus d articlesRecords van de Week

De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag

par Buddhachannel Fr.


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag


Directory

Maitreya Instituut - Amsterdam - Emst

Het Maitreya Instituut Het Maitreya Instituut stelt zich ten doel het Mahayana boeddhisme in Nederland toegankelijk te maken, omdat we van mening zijn dat de principes en methoden van het boeddhisme zowel individuele mensen als de gehele maatschappij gelukkiger kunnen maken. We doen dit sinds onze oprichting in 1979 door het verzorgen van lessen, meditaties, retraites en andere activiteiten in de Tibetaans boeddhistische traditie. In Amsterdam en Emst bevinden zich onze twee studie- (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

De Vier Edele Waarheden 4

De Vierde Edele Waarheid: ER IS EEN PAD DAT LEIDT TOT OPHEFFING VAN HET LIJDEN Het Achtvoudige Pad geeft de weg aan die leidt tot het ophouden van het lijden. Dit pad voert van samsara naar nirvana. Wij mensen hebben alles in huis om dit doel te bereiken. Wanneer onze menselijke geest bevangen is door onze denkbeelden over wat levensgeluk is, leven we in onwetendheid. We verkeren dan in de onverlichte staat, in samsara, we zien het leven vanuit ons egocentrisch perspectief. De Boeddha heeft ons het Pad gewezen van de bevrijding uit samsara. Onze menselijke geest kan de schepper worden van nirvana, zodat de werkelijkheid zich in zijn volheid aan ons openbaart. Dan kan onze (...) vervolg


Basisteksten

Tao Te Tjing van Lao-Tse (XLI-L)

41. Wanneer de verheven mens van Tao weet, zal hij het aandachtig vervullen; wanneer de middelmatige mens van Tao weet, zal hij het maar half geloven. Wanneer de laagste soort mens van Tao weet, zal hij het luid uitlachen; zou hij het niet uitlachen, dan zou het niet Tao zijn. Daarom wordt dit alles gezegd: het Tao is licht en lijkt donker; het Tao gaat vooruit en lijkt terug te vallen; het Tao is regelmatig en lijkt oneffen. Grote deugd lijkt leeg; grote zuiverheid lijkt onrein. Vergaande deugd lijkt ontoereikend; rotsvaste deugd lijkt wankel; het meest wezenlijke lijkt veranderlijk. Het grootste vierkant heeft geen hoeken; het grootste bouwwerk is nooit af; de grootste muziek heeft de (...) vervolg


Boeddhisme

Boeddhistische Unie van België

Boeddhistische Unie van België BOEDDHISME IN BELGIË EN IN HET WESTEN Net zoals in de andere Europese landen is het boeddhisme in België sterk aanwezig. Het zal niemand zijn ontgaan dat alle grote uitgeverijen nu een reeks boeken over het onderwerp aanbieden en dat de media er regelmatig artikelen of uitzendingen aan wijden. Zowel in de sociale als in de therapeutische sector, in studieprogramma’s van onderwijsinstellingen of culturele organisaties, in wetenschapsfilosofie of palliatieve zorgverlening, acties voor wereldvrede of milieubehoud: de – duidelijke of discrete - aanwezigheid van het boeddhisme drukt een stempel op de debatten, de gewoonten, de benaderingen en de lopende (...) vervolg

laatste artikel

Dhammapada XIX. : Dhammatthavagga - De Rechtvaardige

DHAMMAPADA XIX. :Dhammatthavagga - De Rechtvaardige 256 - 257 Diegene is niet rechtvaardig: Hij die te snel een oordeel velt. Hij is wijs, wie beiden onderzoekt: Zowel wat voor als tegen pleit. Wie ongehaast, volgens de wet, Anderen onpartijdig beoordeelt: Die wijze beschermt de wet. Een rechtvaardige — zo noemt men hem dan. 258 - 259 Niet daarom is men een wijze: Omdat men vele woorden spreekt. Hij veilig, zonder haat en vrees: Een wijze — zo noemt men hem dan. Niet daarom is men vaardig in de Dhamma: Omdat men vele woorden spreekt. Maar ook al hoorde hij weinig woorden, Hij ziet de Dhamma in het lichaam: Híj is werkelijk vaardig in de Dhamma, Wie de Dhamma niet (...) vervolg