Buddhachannel

Kalender

Editorial

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Le 11 juli 2015, door Buddhachannel Nederlands

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd (...) vervolg

Humor

Zem — Fastoche

plus d articlesRecords van de Week

De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag

par Buddhachannel Fr.


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag


Directory

Nederland - White Jade River, Instituut voor Boeddhisme

White Jade River, Instituut voor Boeddhisme staat onder leiding van bhiksuni Ratana. Bhiksuni Ràtana (1943), kreeg in 1983 in Nederland de lagere wijding als non (samaneri) in de Theravāda-traditie, een wijding die in 1990 in Maleisië werd herhaald onder de eerw. birmese meditatiemeester Ashin Dhammapiya. Tussen 16 december 1993 en 12 januari 1994 volgde hogere wijding en het opnemen van de bodhisattvageloften in de Mahāyana-traditie. Die bhiksuni-wijding werd gegeven door de Buddhist (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Zen — Het lied van meditatie - door Hakuin

Het lied van meditatie door Hakuin (1686-1768) Hakuin Uit ’Drie Zen Meesters’; John Stevens; vert. Robert Hartzema Uitgeverij Karnak; Amsterdam 1993 Levende wezens zijn van oorsprong boeddha’s, als water en ijs. Er is geen ijs zonder water, geen boeddha’s zonder levende wezens. Maar levende wezens weten niet hoe dichtbij het is, en zoeken ver weg. Hoe droevig! Het is als het sterven van de dorst temidden van een fontein water; of de zoon van een rijke man die verloren ronddwaalt als een bedelaar. Wij zijn gebonden aan samsara omdat onwetendheid ons vasthoudt in duisternis. Lopend in het donker, wanneer zullen wij ontsnappen aan geboorte en dood? De zen van het mahayana is voorbij (...) vervolg


Basisteksten

Dhammapada XV : Sukhavagga - Geluk

DHAMMAPADA XV. : Sukhavagga - Geluk 197 - 200 Hoe gelukkig leven wij toch, Zonder haat tussen de haters. Omgeven door haatvolle mensen Leven wij vrij van haat. Hoe gelukkig leven wij toch, Zonder kwelling tussen gekwelden. Omgeven door gekwelde mensen Leven wij vrij van kwelling. Hoe gelukkig leven wij toch, Zonder hebzucht tussen hebzuchtigen. Omgeven door hebzuchtige mensen Leven wij vrij van hebzucht. Hoe gelukkig leven wij toch, Wij die hier niets bezitten. We zullen ons voeden met vreugde Zoals de Stralende Goden dat doen. 201 Een overwinning leidt tot vijandigheid: Want voor de verslagenen is er pijn. Een vredig persoon leeft gelukkig: Hij heeft (...) vervolg


Boeddhisme

In het voetspoor van Tara

In het (Tibetaans) boeddhisme neemt de leraar - leerling relatie een bijzondere plek in. Venerable Kaye Miner is zowel leraar als leerling. In 1999 verliet zij op verzoek van haar leraar Lama Zopa Rinpoche,het hoofd van de F.P.M.T ( Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition), haar geboorteland Australië en kwam zij naar Nederland om in het hartje van de Amsterdamse Jordaan les te geven op het Maytrea Instituut. Het Maytrea Instituut is een van de vele centra van deze organisatie waar onderricht wordt gegeven in de Mahayana traditie. Kaye werd er Spiritueel Programma Coördinator. De Boeddhistische Omroep Nederland maakte een reportage over eerwaarde Miner, over haar (...) vervolg

laatste artikel

Dhammapada XIX. : Dhammatthavagga - De Rechtvaardige

DHAMMAPADA XIX. :Dhammatthavagga - De Rechtvaardige 256 - 257 Diegene is niet rechtvaardig: Hij die te snel een oordeel velt. Hij is wijs, wie beiden onderzoekt: Zowel wat voor als tegen pleit. Wie ongehaast, volgens de wet, Anderen onpartijdig beoordeelt: Die wijze beschermt de wet. Een rechtvaardige — zo noemt men hem dan. 258 - 259 Niet daarom is men een wijze: Omdat men vele woorden spreekt. Hij veilig, zonder haat en vrees: Een wijze — zo noemt men hem dan. Niet daarom is men vaardig in de Dhamma: Omdat men vele woorden spreekt. Maar ook al hoorde hij weinig woorden, Hij ziet de Dhamma in het lichaam: Híj is werkelijk vaardig in de Dhamma, Wie de Dhamma niet (...) vervolg