Buddhachannel

In dezelfde categorie


Instagram

Rubrieken

De voordelen van het beoefenen van Kriya Yoga

donderdag 5 augustus 2010, door Buddhachannel Nederlands

Langues :

Het doel van ons leven is de bewuste realisatie van onze eenheid met de kracht van de Geest. Of het nu bewust of onbewust is, ieder mens probeert voort te gaan, op weg naar dat doel. Als de mens de eenheid met het universele Zelf realiseert, d.w.z. met zijn eigen spirituele bestaan, dan wordt zo iemand éé n met het hele universum.


Kosmisch bewustzijn is over het hele universum uitgespreid en het doordringt alles. Het menselijk bewustzijn is beperkt tot het menselijk lichaam en zijn omgeving. Om kosmisch bewustzijn te bereiken, is het noodzakelijk om het bewustzijn van iedere levende cel in ons lichaam en de hersenen te vergroten. De beoefening van kriya stimuleert de heldere werking van de hersenen en heeft ook een gunstige invloed op de ontwikkeling van het lichaam. Door de oefeningen wordt het hele lichaam gemagnetiseerd, waarbij alle cellen gevoed en verzadigd worden met permanent goddelijk licht.


De geest is uit Zichzelf geboren. De geest is voortdurend bewust. De aandacht van de goddelijke Schepper is overal gelijk verdeeld en geconcentreerd. Wij, als menselijke wezens, zijn geschapen "naar Zijn evenbeeld" en bezitten een latente kracht om ons te concentreren en onze aanwezigheid overal te voelen. Door op de juiste manier te leven en tegelijkertijd kriya yoga te beoefenen, kan iemand zijn normale bewustzijn vergroten en de oceaan van kosmisch bewustzijn snel bereiken.


De wetenschap van kriya yoga is de kennis die de mens in staat stelt om zijn altijd aanwezige eenheid met het goddelijke waar te nemen. Door de praktische toepassing van kriya kan de mens beseffen dat wat hij ook doet, alleen maar gedaan wordt door de kracht van God, die ons gehele systeem activeert en al onze activiteiten leidt.Kriya yoga is een wetenschappelijke techniek

Door het beoefenen van kriya yoga kan je direct in contact komen met de goddelijke eigenschappen van licht, goddelijk geluid en een pendule-beweging, waardoor je verankerd raakt in God-bewustzijn.


De wetenschap van kriya yoga is de meest essentiële techniek voor Zelf-realisatie. De techniek is in feite heel eenvoudig en gemakkelijk te beoefenen. Het geeft direct resultaat. Met behulp van deze wetenschappelijke techniek kan iemand de drie bovenbeschreven goddelijke eigenschappen van de Ziel waarnemen. Door concentratie in deze goddelijke eigenschappen kan men binnen korte tijd alle hindernissen van diep gewortelde mentale indrukken wegnemen en zo een hoger bewustzijn bereiken. Kriya yoga is een wetenschappelijke techniek. De beoefening ervan reduceert en verwijdert geleidelijk alle abnormale en negatieve tendensen en eigenschappen uit de chakra’s (de spirituele knooppunten) in het menselijk lichaam. Het beoefenen van kriya herstelt en bevordert het natuurlijke evenwicht in de mens. Het stelt je in staat om de verwarring en illusies te verdrijven en de goddelijkheid in jezelf te ontdekken. Het proces van kriya yoga versnelt de realisatie van het vormloze in de lichamelijke vorm. Het is een onafhankelijke spirituele discipline die alles in zich heeft om iemand te kunnen leiden naar zijn hoogste goed.


Kriya yoga is een universele wetenschap die niet aan een secte toebehoort, maar die tot op bepaalde hoogte door alle religies en groeperingen onderschreven wordt. Eigenlijk is het praktische religie, maar dan wel vrij van alle dogma’s en veronderstellingen. Daarom komt het niet in conflict met de leerstellingen van andere groeperingen of religies. Het bestaat uit technieken die wetenschappelijk zijn, dat wil zeggen dat iedere stap gebaseerd is op experimentele realisatie.


Net zoals de waarheden die resulteren uit het onderzoek van de fysieke wetenschappen, zo geeft kriya yoga aan de mensheid een praktische techniek die ons in staat stelt om de waarheden die in de geschriften verkondigd worden, in de praktijk waar te nemen. Concentratie en meditatie op basis van een techniek zoals die van kriya, stellen de mens in staat om die waarheden te realiseren.
Het grote voordeel van kriya yoga is, dat het een zeer korte weg is. Als men het op de juiste wijze beoefent, is het de meest eenvoudige en zekere weg naar het goddelijk Koninkrijk, ofwel de snelweg naar Zelf-realisatie. Door de goddelijke kracht die men door de kriya yoga beoefening ontvangt, kan men voorbij gaan aan het beperkte menselijke bewustzijn en het kosmisch Bewustzijn binnen "no-time" bereiken.


Kriya yoga is de effectieve korte-weg-techniek

Het woord kriya betekent dat je je leven leeft zoals dat van binnenuit door de ziel geleid wordt. De ziel leidt je via de hersenen naar de juiste activiteiten. Zonder de ziel kunnen de hersenen niet functioneren. Zonder de ziel zouden we geen enkele gedachte of stemming kunnen krijgen en zou ons lichaam een dood, onbezield lichaam zijn. Daarom is het essentieel om je steeds weer te herinneren, dat iedere gedachte afkomstig is van het "onzichtbare lichaam", d.w.z. de ziel die binnenin verblijft. Als je voortdurend waarneemt dat het inwonende Zelf de enige doener is in al je activiteiten, en dat Hij functioneert in je hele systeem, dan heb je God-realisatie (het niet-ego stadium) bereikt.


Kriya yoga ontwikkelt gelijktijdig lichaam, geest, intellect en ziel. Het is de essentie en synthese van alle yoga technieken in de wereld. De ascese die in sommige traditionele yoga technieken beoefend wordt, is echter niet aanwezig in de kriya yoga techniek. Deze wetenschappelijke techniek die door Swami Hariharananda onderwezen wordt (en door zijn bevoegde leraren) is dezelfde authentieke kriya yoga van Babaji Maharaj en Lahiri Mahasaya. Het is een techniek die door zijn eenvoud geschikt is voor mensen die zelfstandig of met een gezin in de wereld leven.


De eenvoudige en gemakkelijke ademhaling- technieken van kriya yoga herstellen het evenwicht in lichaam en geest. De zuurstof die door dit proces op een zuivere en precieze wijze ingeademd wordt, reinigt het innerlijke mechanisme van het lichaam, activeert de ledematen en reguleert de eetlust. Het geeft kracht en verjonging aan het lichaam, verbetert de geheugen capaciteit en de werking van de hersenen in het algemeen. Het reinigt gelijktijdig lichaam en intellect, en brengt de handelingen in het dagelijks leven in balans. Er zijn geen dieet beperkingen als men kriya yoga wil beoefenen.


De oprechte beoefening van kriya stelt je in staat om het bewustzijn op een hoger niveau te brengen door de 3-voudige ervaring van de kosmische pendulebeweging, geluidstrilling en het zien van licht in je eigen lichaam. Kriya yoga is een heel simpele yoga, en het is tegelijkertijd de gemeenschappelijke snelweg van alle religies. Het geeft mathematische resultaten; hoe dieper je oefent, des te meer spirituele vooruitgang je boekt, dat is zeker.
Deze techniek kan beoefend worden door mensen van alle religies, rassen en geloofsovertuigingen, door man en vrouw gelijk. Boven de 13 jaar kan ieder kind deze techniek met succes beoefenen. En zelfs iemand die al op hoge leeftijd is, kan er zijn voordeel mee doen.


De beoefening van kriya yoga resulteert in een gelijktijdige ontwikkeling van lichaam, geest en ziel, in de kortst mogelijke tijd. Het is een eenvoudig maar vitaliserend proces. Iedereen kan zich door kriya yoga in zijn eigen richting verder ontwikkelen. Het is een levend en vernieuwend spiritueel pad dat zich steeds weer aanpast aan de vitaliteit van de mens, niet alleen in ieders individueel leven, maar in het leven van de gehele mensheid.


Bron : www.hetbodhiblad.nl

Forum op aanvraag

Om deel te nemen aan dit forum, dien je op voorhand te registreren. Gelieve hieronder je logingegevens in te vullen die je bezorgd werden Als je nog niet geregistreerd bent, dien je je inschrijven.

VerbindingRegistrerenpaswoord vergeten?