Buddhachannel

In dezelfde categorie


Instagram

Rubrieken

Homoseksualiteit 1/2

Wat is homoseksualiteit?

vrijdag 25 juni 2010, door Buddhachannel Nederlands

Langues :


Homo betekend gelijk, hetero betekend verschillend.

Iemand die homoseksueel is valt op mensen van hetzelfde geslacht,
een mannelijke homoseksueel noemen we ook wel homo.
Een vrouwelijke homoseksueel noemen we een lesbie of lesbienne.
Dan zijn er ook nog de biseksuele, deze mensen vallen zowel op mensen van hetzelfde geslacht als op mensen van het andere geslacht.Ongeveer 10 procent van de mannelijke bevolking is homoseksueel, bij de vrouwen is dat maar 2 tot 6 procent.

Waarom iemand homoseksueel is, is nog onbekend, er zijn wel aanwijzingen die er op wijzen dat homoseksualiteit aangeboren is en via de x- chromosoom, van de moeder aan de zoon/dochter door wordt gegeven.
Veder spelen er nog meer factoren mee zoals; biologische, psychologische, maatschappelijke en ethische raakpunten.

Vanaf het eind van de 19e eeuw werd homoseksualiteit als een ziekte gezien, mensen konden hiervoor opgenomen worden in een psychiatrische inrichting en medicatie en therapie krijgen.
Aan het einde van de 20e eeuw veranderde de meningen over Ellis Havelock en Sigmund Freud hadden vernieuwende ideeën over homoseksualiteit.
Freud dacht dat iedereen bij de geboorte biseksueel was maar dat de opvoeding en de contacten bepaalde of iemand hetero- of homoseksueel zou worden.
Havelock dacht dat iemand al homo- of heteroseksueel was bij de geboorte.
Havelock schreef in 1901 dat homoseksualiteit niet zondig en geen ziekte was.

Sandor Rado echter, dacht dat homoseksualiteit niet aangeboren was maar dat heteroseksualiteit juist aangeboren was.
Homoseksualiteit zou een fobie zijn richting mensen van het andere geslacht.

Jaren lang hebben psychologen en analisten geprobeerd onderzoeken en testen samen te stellen die konden aantonen of iemand homoseksueel is en hoe dat dan komt.
Er waren verschillende theorieën die we even op een rijtje gaan zetten;
De eerste theorie was dat homoseksualiteit een zonde en een ziekte was.
De tweede theorie was dat homoseksualiteit aangeboren was.
De derde theorie was dat homoseksualiteit al voor het 4e levensjaar vast lag.
De vierde theorie was dat homoseksualiteit rond je 4e of 5e levensjaar ontstond ten gevolge van ziekelijke relaties binnen de familie.
De vijfde theorie was dat je biseksueel geboren word en hetero- of homoseksualiteit ontwikkelt.
De zesde theorie was dat een homoseksueel dat alleen was omdat hij fobisch was voor hetero’s.homoseksualiteit,

Homoseksualiteit komt overal ter wereld voor, daaruit kunnen we concluderen dat het niet iets maatschappelijks is.
Wel kunnen we stellen dat er meer mensen zullen zijn die toegeven homoseksueel te zijn in een maatschappij waarin dat geaccepteerd wordt.
In 1983 werd er een vergelijkend onderzoek gedaan tussen de homoseksuele culturen in Amerika, de Filippijnen, Guatemala en Brazilië hieruit bleek dat;
1. Homoseksualiteit in alle vier de culturen voor komt.
2. Het percentage homoseksuelen overal ongeveer gelijkligt en niet veranderd in de loop van de tijd.
3. De sociale normen geen invloed hebben op de neiging tot homoseksualiteit.
4. Homoseksuele culturen in elke cultuur voorkomen.
5. Homoseksuelen bejegenen elkaar in verschillende culturen met respect.
6. In alle culturen is er een gelijke verdeling over het continuüm van zeer mannelijke tot zeer vrouwelijke homoseksuelen.

Ook in het dierenrijk komt homoseksualiteit voor, zowel in gevangenschap als in het wild.

Eind jaren 70 werd er aan de kust van Californië een kolonie zeemeeuwen ontdekt met meer dan de drie gebruikelijke eieren, het ouder paar van eieren bleek te bestaan uit enkel vrouwelijke zeemeeuwen.
De eieren waren bevrucht door ‘zaaddonoren’.
Volgens een aantal schattingen vormt een op de vijf zilvermeeuwvrouwtjes ten minste eenmaal in haar leven een broedpaar met een ander vrouwtje en is tien procent haar hele leven lang homoseksueel.

Zwarte zwanen doen het andersom; de mannetjes wachten tot het vrouwtje een ei heeft gelegd en verjagen haar vervolgens, zelf nemen ze de ouder taak op zich.
Het zwarte zwanen homo paar blijkt zeer succesvol gemiddeld 80 procent van hun jongen overleeft tegenover gemiddeld 30 procent van de jongen bij en hetero-echtpaar.

Homoseksualiteit komt vooral veelvuldig voor bij vogel soorten maar ook zoogdieren vertonen veelvuldig homoseksueel gedrag.Zijn er organisaties of evenementen speciaal voor homoseksuelen?

Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor de homoseksuelen, de bekendste in Nederland is waarschijnlijk het COC.

Ze proberen de discussie gaande te houden, iets tegen homohaat te doen, jongeren voor te lichten over AIDS en homoseksualiteit, verder geeft het COC het laatste nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van homoseksualiteit, voornamelijk binnen Nederland.

‘Zo pluriform als de samenleving in zijn geheel is, zo pluriform is ook de homo/lesbo-gemeenschap. Het COC wil een brede organisatie zijn waar mensen zich thuis voelen. Ongeacht iemands culturele achtergrond, afkomst, leeftijd, sekse, politieke gezindheid, levensbeschouwing of persoonlijke voorkeuren.’

Verder is er ook nog de ILGA deze organisatie doet ongeveer het zelfde als het COC alleen dan internationaalen veel nadrukkelijker op politiek gebied.
Het COC valt onder deze organisatie.

Dan is er nog de ‘Gay and Lesbian Switchboard’ deze organisatie is een (voornamelijk) telefonische dienst die je kan bellen als je vragen hebt over je geaardheid of die van je vrienden.

Dan is er nog de stichting ‘Safe Service’ deze stichting houdt zich bezig met voorlichting over AIDS en veilig vrijen, zij verkopen de Hot Rubber condooms in de Benelux en doen de marketing en verkoop van Wet Stuff glijmiddel in Europa.

Verder zijn er festiviteiten zoals de Gay Pride Parade (een soort carnaval met verklede praalwagens en mensen die meestal van homoseksuele geaardheid zijn.)

Mag je in Nederland als vrouw met een vrouw trouwen?

Vanaf april 2001 is het homo-huwelijk wettelijk toegestaan in Nederland, dit betekent dat homo’s en lesbiennes mogen trouwen.
Het gaat overigens niet om een homo-huwelijk maar om een huwelijk, het geslacht van het koppel doet er niet meer toe.

Deze echtparen hebben dezelfde rechten voor het aangaan, sluiten en beëindigen van hun huwelijk als hetero’s, er zijn echter ook verschillen; de regels aangaande kinderen zijn anders en andere landen erkennen het huwelijk dat in Nederland plaats vond vaak niet.
Inmiddels kun je als je getrouwd bent als homoseksueel ook kinderen adopteren.

Voordat het homo-huwelijk toegestaan was kon je als homoseksueel koppel al een geregistreerd partnerschap aangaan (vanaf 1998).
Het grote verschil tussen geregistreerd partnerschap en het huwelijk is dat, als bij een huwelijk een kind wordt geboren de echtgenoot automatisch de vader is.
Dit is bij geregistreerd partnerschap niet zo.

In sommige andere landen of regio’s kun je als homoseksueel ook trouwen (b.v. op Hawaï), in een aantal van deze landen kun je wel trouwen maar heb je niet dezelfde rechten als een heteroseksueel getrouwd paar.

Homoseksualiteit en het geloof.Hoe denken de verschillende geloven over homoseksualiteit?

Boeddhisme:
Als je de verlichting wilt bereiken mag je geen seks hebben.
Ook heteroseksueel gedrag mag niet laat staan homoseksueel.
Als je als holebi voor je geaardheid wilt uitkomen word je verstoten door je familie.

Binnen het boeddhisme krijg je een aparte plaats als je Homoseksueel bent.
Dat noemen ze dan: de kathoi. De Kathoi staat tussen de mensenwereld en de godenwereld. Die mensen handelen in gelukwensen amuletten en andere religieuze onderwerpen of zitten in de prostitutie.

Christendom:
De Christenen geloven dat god de man en vrouw heeft geschapen om elkaar lief te hebben. Ze worden verliefd gaan trouwen krijgen misschien kinderen en worden dan ook samen oud. De Christenen leven volgens de bijbel en daarin staat dat seks thuis hoort in een monogame relatie. (Relatie waarin je maar 1 partner hebt).

Er zijn verschillende stromingen binnen het Christendom en daarom ook verschillende ideeën over homoseksuelen. In de bijbel staat dat homoseksualiteit helemaal niet mag ook niet in monogame relatie’s. Dat is in de Orthodoxe visie. Er is ook nog een vrijzinnige visie. De vrijzinnige visie stelt homo en heteroseksualiteit gelijk aan elkaar. Homoseksualiteit is toegestaan maar dan wel binnen een monogame relatie. Er is ook nog een andere stroming in het christelijke geloof de Remonstranten, hun accepteren het als je een holebi bent en denken dat het geloven in god samen gaat met vrijheid en verdraagzaamheid.

Hindoeïsme:
Bij de Hindoes komt homoseksualiteit bijna niet voor. Het is een verplichting te trouwen met iemand van het andere geslacht, Je kan bij de Hindoes naast je huwelijk gewoon andere relatie’s hebt, zolang je maar getrouwd bent met een vrouw of als vrouw zijnde met een man. Je kan dan ook gewoon een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Als je niet aan de verplichting doet, dus trouwen met iemand van het andere geslacht word je verstoten door de familie, wat een schandaal is.

Als dat het geval is kun je een hirja worden. Dat is dat je geen man en geen vrouw bent. Hindoes geloven dat hijra´s bepaalde krachten hebben, omdat ze tussen de goden en de mensen staan. Elke wens of elke vloek die ze uitspreken komen dan ook uit. Daarom worden ze op speciale gelegenheden vaak gevraagd een wens uit te spreken. Ze worden daar goed voor betaald. Anderen komen in de prostitutie terecht.

Islam:
De Islam is verdeeld in 2 groepen:
· Het soennisme.
· Het sjiisme.

Het Soennisme kent een groep: de Hanafieten en zij zijn de makkelijkste groep binnen deze stroming, Ze keuren homo-seksualiteit af. Zij zeggen wel: “ Homo’s moet je met rust laten, dat is hun zaak met God”.

Het Sjiisme kent een andere groep: de Alevieten zij gaan heel gemakkelijk met allerlei zaken om. Zij nemen minder waarden aan regels en wetten binnen de islam. Ze duwen mensen niet in een hoekje ze laten en nemen de persoon zoals hij of zij is. Alevieten hebben geen problemen met homo-seksualiteit maar keuren het wel af.Bron : http://www.scholieren.com

Forum op aanvraag

Om deel te nemen aan dit forum, dien je op voorhand te registreren. Gelieve hieronder je logingegevens in te vullen die je bezorgd werden Als je nog niet geregistreerd bent, dien je je inschrijven.

VerbindingRegistrerenpaswoord vergeten?