Buddhachannel

In dezelfde categorie


Instagram

Rubrieken

Hoe tolerant is Nederland in haar Vrijheid

donderdag 6 mei 2010, door Buddhachannel Nederlands

Langues :


Vrijheid van Religie

Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om de religie van zijn of haar keuze te praktizeren. Amsterdam werkte sinds de 18e eeuw zo weinig als mogelijk mee aan de geloofsvervolging, getuige het groot aantal getolereerde half-verscholen kerken door de eeuwen heen. De belangrijkste reden was: goed voor de Amsterdamse internationale handel.


Vrijheid Van Religie

Door deze bovenstaande vrijheid van religie, is het Christendom al sinds jaren ongemerkt flink geintegreerd in het Nederlandse school systeem. Sinds 1917 behoren christelijke en katholieken scholen niet tot het particuliere onderwijs (grondwetswijziging onder invloed van A. Kuyper) en worden deze volledig door de staat gefinanciëerd. Daar zijn nu de islamitische en hindoeïstische scholen bijgekomen, want de laatste jaren is er een toename van jonge Islamieten: kinderen van pasgekomen immigranten en vooral de (sinds enkele jaren ’gepromote’) familie herenigingen. Het gevolg is een explosie van Islamitische scholen (middelbaar en hoger). Andere religies zullen spoedig volgen. Sommigen willen nu zelfs zover gaan dat er in de openbare scholen een (desnoods kleine) algemene gebedsruimte wordt gecreeerd voor de eventuele behoeftigen. De vrijheid Van religie (=het verschoond blijven ervan) komt nu langzaam in de verdrukking. Sommigen geloven dat het opgroeien van jongeren zonder deze bloot te stellen aan andere kulturen niet zal leiden tot een multiculturele samen-leving maar tot een multiculturele apart-leving wat niet bevorderlijk is voor de tolerantie jegens elkaar.

Trouwens, dit multiculturele houdt hoofdzakelijk in: Islamieten van Turkije en Marokko (en een beetje van de rest van Noord Afrika), Christenen van Indonesie. En een mix van Christenen, Hindoes en plaatselijke religies van Suriname en Nederlands Antillen. En de Chinese groep in het Amsterdamse Chinatown. De laatste jaren komen de economische en politieke immigranten overal vandaan, omdat Nederland bekend staat als goed immigratieland.


Vrijheid door Religie

Onder het recht van vrijheid van godsdienst mogen uitspraken gedaan worden die alleen door gelovigen geuit mogen worden. Zo noemde de Rotterdamse imam El Moumni onlangs homoseksualiteit een ziekte maar werd van vervolging vrijgesproken door een beroep te doen op dit recht van vrijheid van godsdienst. Ook het dragen van een hoofddoek (hijab) valt onder de categorie ’religieuze uitingen’ en kan onder het anti-discriminatiebeginsel van de Grondwet niet worden verboden. Het recht om het gezicht vrijwel geheel te bedekken (burka of sluier) wordt nu door enkele vrouwen afgedwongen en bezorgt Nederland (zijnde zo trots op haar multiculturele tolerantie) heel wat kopzorgen. Van de regel voor het maken van een pasfoto dat er geen hoofddoek of -deksel mag worden gedragen, mag worden afgeweken wanneer dit om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen is.
Daarbij wordt het atheïsme niet als religie of levensbeschouwing erkent, met alle gevolgen vandien.

Bronnen : http://home.deds.nl/~quip/freedomnl.html

Forum op aanvraag

Om deel te nemen aan dit forum, dien je op voorhand te registreren. Gelieve hieronder je logingegevens in te vullen die je bezorgd werden Als je nog niet geregistreerd bent, dien je je inschrijven.

VerbindingRegistrerenpaswoord vergeten?