Buddhachannel

Articles et conférences

Dernier ajout : 19 juillet 2016.

De Vier Edele Waarheden 1

De essentie van de boeddhistische leer wordt gevormd door de vier Edele Waarheden. De term ’waarheden’ wil zeggen dat het gaat om levensaspecten die wezenlijk, toetsbaar en realistisch zijn, feiten dus.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhanatuur: Shariptura danste van vreugde (door Edel Maex)

Het Lotus Sutra is een van de meest bekende en gewaardeerde teksten in Oost-Azië. Over het ontstaan van het Lotus Sutra hebben we weinig exacte gegevens. Wellicht is het geschreven in de eerste eeuw in Noord-India in een soort boeddhistisch Sanskriet dat dicht tegen het Pali aanleunde.

Alle versies van dit artikel:

Zen — Het lied van meditatie - door Hakuin

Levende wezens zijn van oorsprong boeddha’s,
als water en ijs.
Er is geen ijs zonder water,
geen boeddha’s zonder levende wezens.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhisme en management in het bedrijfsleven

Het grootste obstakel voor een boeddhistisch geïnspireerd management blijft het ego en zijn wil tot dominantie, dat van de arbeidswereld een plaats van bekrompenheid, angst en lijden maakt. Daarom is het belangrijk dat er op de verschillende niveaus binnen de bedrijfshiërarchie een politiek ontstaat van luisteren en vertrouwen geven.

Alle versies van dit artikel:

Devotie - Aan Amitabha, Boeddha van het oneindige licht

Gij die woont in mijn hart,
wek mij op tot de grootsheid van Uw geest,
tot de ervaring van Uw levende aanwezigheid!

Alle versies van dit artikel:

Boeddhistische perspectieven op geluk en vijandigheid - Deel 3

De vorige twee trainingsniveaus - Hinayana en Mahayana - staan bekend als ’het pad van oorzaken’, omdat wij tijdens deze onszelf beschouwen als onverlichte wezens die naar verlichting streven, en wij de oorzaken cultiveren die aanleiding geven tot de verlichtingservaring. Vajrayana is bekend als ’het resulterende pad’, want op dat pad cultiveren wij de visie dat wij al in de resulterende staat van verlichting zijn en alleen maar de verlichte visie hoeven te handhaven. De eerste twee worden gezien als voorlopers van de derde, want zonder dat wij die als innerlijke ervaringen hebben vastgelegd hebben wij niet de innerlijke vrijheid, stabiliteit en warmte nodig om deze visie in stand te houden.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhistische perspectieven op geluk en vijandigheid - Deel 2

Het eerste niveau van boeddhistische training - de Hinayana, of de Weg van Eenvoud - richt zich op het mondig maken van het individu met de vrijheid die een innerlijke ruimte verschaft die bijdraagt tot het bereiken van persoonlijk geluk, wijsheid en zelfs nirvana. Het ziet boosheid als psychisch materiaal dat deze innerlijke vrijheid belemmert en pleit dus voor methoden om boosheid te elimineren. Woede maakt ook patronen van externe uitdrukking los die ons leven minder vredig maken en aldus minder vrij. Het tweede trainingsniveau - de Mahayana, of de Weg van de Universalist - plaatst de training in de grotere context van de wereld waarin wij leven met haar talrijke receptieve wezens.

Alle versies van dit artikel:

Boeddhistische perspectieven op geluk en vijandigheid - Deel 1

Vijfentwintighonderd jaar geleden leerde een milde wijze in India, in de geschiedenis bekend geworden als de Boeddha, dat de sleutels tot geluk voornamelijk in het verstand zelf te vinden zijn en dat uiterlijke condities, zoals rijkdom, roem en macht, slechts factoren zijn die dit vergemakkelijken. Deze secundaire factoren zijn als stukken gereedschap; zij kunnen behulpzaam zijn of schaden bij de zoektocht naar geluk, al naar gelang de conditie van het verstand dat ze gebruikt.

Alle versies van dit artikel:

Wijsheid en mededogen (door Edel Maex) - Edele waarheden (II)

Het boeddhisme wordt beschouwd als een van de grote wereldreligies. Maar wat is een religie? De verschillende religies en wereldbeschouwingen zijn er nooit in geslaagd tot een gemeenschappelijke definitie van religie te komen. Katholiek ben je door een ritueel (het doopsel), Jood door geboorte, vrijzinnig humanist (wat voor sommigen ook een religie is) door je levensovertuiging.

Alle versies van dit artikel:

Wijsheid en mededogen (door Edel Maex) - Edele waarheden (I)

Met welke andere historische figuur kan je Shakyamuni Boeddha, de historische Boeddha, vergelijken? Sommigen zien de Boeddha als een soort Mozes, een Jezus of een Mohammed: als de grondlegger van een wereldreligie. Thich Nhat Hanh noemt de Boeddha en Jezus Christus broeders. Je kan de Boeddha ook zien als een groot filosoof, als een soort Socrates.

Alle versies van dit artikel:

0 | 10