Buddhachannel

Dernières actualités

Agenda

Editorial

Humour

Zem — Fastoche

plus d articlesDossiers de la semaine

Photo du jour

par Buddhachannel Fr.


Evénement

Vidéo du jour


Annuaire

Dernier auteur

Buddhachannel Asia

Buddhachannel takes care about buddhist temples and monasteries in Asia. (...) tiếp tục


Articles et Conférences

Billet du jour


Textes fondamentaux

Boutique


Bouddhisme

Dernier article

Bayon- Campuchia

Vị trí Nằm ở trong khu phức hợp quần thể Angkor Thom, Bayon được xem là ngôi đền trung tâm của khu phức hợp Angkor Thom - hay còn gọi là thành Yaxodarapura. Lịch sử Angkor Thom, có nghĩa là "Kinh thành lớn", là thành phố kinh đô lâu dài nhất và cũng là cuối cùng của Vương quốc Khmer được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 12. Sau khi vua Suryavarman II là người xây dựng Angkor Wat băng hà vào khoảng năm 1150, Campuchia rơi vào tình trạng rối ren, vô chính phủ. Quân Chiêm Thành nhiều lần tấn công và cuối cùng cưỡng chiếm Angkor Wat. Jayavarman VII lúc sinh thời vốn là một người thích sống ẩn dật, chọn lối sống thanh bần, ông thờ ơ với mọi biến động trong đời sống. Đến 50 tuổi, thấy đất nước quá tang thương vì loạn lạc và bị (...) tiếp tục