Buddhachannel

Kalender

Editorial

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Le 11 juli 2015, door Buddhachannel Nederlands

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd (...) vervolg

Humor

Zem — Fastoche

plus d articlesRecords van de Week

De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag

par Buddhachannel Fr.


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag


Directory

Amsterdam - Sangha Metta Meditatie Centrum

Vipassana Meditatie Vipassana of inzichtsmeditatie leert je om helder van geest direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Centraal staat het ontwikkelen van achtzaamheid. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Ontspannen en leren concentreren zijn hierbij van belang. Op een eenvoudige manier oefen je in direct waarnemen. Gedachten en gevoelens, (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Zen — Het lied van meditatie - door Hakuin

Het lied van meditatie door Hakuin (1686-1768) Hakuin Uit ’Drie Zen Meesters’; John Stevens; vert. Robert Hartzema Uitgeverij Karnak; Amsterdam 1993 Levende wezens zijn van oorsprong boeddha’s, als water en ijs. Er is geen ijs zonder water, geen boeddha’s zonder levende wezens. Maar levende wezens weten niet hoe dichtbij het is, en zoeken ver weg. Hoe droevig! Het is als het sterven van de dorst temidden van een fontein water; of de zoon van een rijke man die verloren ronddwaalt als een bedelaar. Wij zijn gebonden aan samsara omdat onwetendheid ons vasthoudt in duisternis. Lopend in het donker, wanneer zullen wij ontsnappen aan geboorte en dood? De zen van het mahayana is voorbij (...) vervolg


Basisteksten

Dhammapada I : Yamakavagga-Paren

DHAMMAPADA I - Yamakavagga-Paren 1 Dingen worden door geest voorafgegaan: De geest is hun leider, daar komen ze vandaan. Als men spreekt of handelt met een corrupt hart, Volgt lijden op de voet, als een karrenwiel het paard. 2 Dingen worden door geest voorafgegaan: De geest is hun leider, daar komen ze vandaan. Als men spreekt of handelt met een zuiver hart, Is geluk als zijn schaduw, die hem nooit verlaat. 3 “Hij schold me uit! Hij sloeg me! Hij bedwong me en beroofde me!” Vijandigheid komt niet tot rust In wie aldus verbitterd is. 4 “Hij schold me uit! Hij sloeg me! Hij bedwong me en beroofde me!” Vijandigheid komt tot rust In wie niet aldus verbitterd is. 5 Vijandigheid (...) vervolg


Boeddhisme

Herstel van de pagodes in Korea

De twee pagodas die er inderdaad niet best aan toe zijn werden tijdens het Verenigd Silla-rijk gebouwd, 668 - 935, en zullen begin 2007 weer in volle glorie te zien zijn. Alle technologie die nu voorhanden is gaat ook gebruikt worden, inclusief een 3D-scanner, video-microscopie en chemische testmethoden. Ook in 1959 werd de West Pagoda al eens uit elkaar gehaald, en werden reparaties uitgevoerd met cement en ijzeren staven ter versterking. Precies dat laatste is nu het probleem geworden. De drielagige tweeling-pagoda van Kamunsa behoort tot de Nationale Erfstukken. Een bron (whatsonkorea.com) meldt dat de eerste Koreaanse pagodas van hout waren. Daar is er geen van over. (...) vervolg

laatste artikel

Dhammapada XIX. : Dhammatthavagga - De Rechtvaardige

DHAMMAPADA XIX. :Dhammatthavagga - De Rechtvaardige 256 - 257 Diegene is niet rechtvaardig: Hij die te snel een oordeel velt. Hij is wijs, wie beiden onderzoekt: Zowel wat voor als tegen pleit. Wie ongehaast, volgens de wet, Anderen onpartijdig beoordeelt: Die wijze beschermt de wet. Een rechtvaardige — zo noemt men hem dan. 258 - 259 Niet daarom is men een wijze: Omdat men vele woorden spreekt. Hij veilig, zonder haat en vrees: Een wijze — zo noemt men hem dan. Niet daarom is men vaardig in de Dhamma: Omdat men vele woorden spreekt. Maar ook al hoorde hij weinig woorden, Hij ziet de Dhamma in het lichaam: Híj is werkelijk vaardig in de Dhamma, Wie de Dhamma niet (...) vervolg