Buddhachannel

Kalender

Editorial

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Le 11 juli 2015, door Buddhachannel Nederlands

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd (...) vervolg

Humor

Zem — Fastoche

plus d articlesRecords van de Week

De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag

par Buddhachannel Fr.


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag


Directory

Naropa Instituut Cadzand (Nederland)

Het Tibetaans Instituut Naropa werd geopend in 2005 en omvat 10 gebouwen. Het instituut is gelegen in het midden van de natuur en wordt omschreven als ’een oase van vrede en rust’. Het Naropa Instituut organiseert cursussen, meditatiesessies en praktijkoefeningen rond om zo de boeddhistische leer zoals die volgens de Tibetaanse Kagyutraditie is overgedragen, bekend te maken en te verspreiden. Het instituut geeft vooral weekendcursussen, waarbij kan overnacht worden in kamers op het (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Devotie - Aan Amitabha, Boeddha van het oneindige licht

Aanroeping van Amitabha door Lama Govinda. LAMA ANAGARIKA GOVINDA Aan Amitabha, Boeddha van het oneindige licht Uit ’Way of the White Clouds’ door Lama Govinda Gij die woont in mijn hart, wek mij op tot de grootsheid van Uw geest, tot de ervaring van Uw levende aanwezigheid! Verlos mij van de banden der begeerte, van de slavernij van kleine wensen, van de waan van het kleine Ik! Verlicht mij met het licht van Uw wijsheid, doordring mij met Uw liefdesgloed, die ook het duister insluit en omhelst, als het licht rond de donkere vlamkern, als de moederliefde die het groeiend leven in haar schoot omringt, als de aarde de kiem van het zaad. Laat mij het zaad van Uw levende licht zijn! (...) vervolg


Basisteksten

Dhammapada VIII : Sahassavagga - Duizenden

DHAMMAPADA VIII : Sahassavagga - Duizenden 100 Al hoort men duizenden toespraken Met zinnen van weinig betekenis; Beter een enkel betekenisvol woord, Na het horen waarvan men tot rust komt. 101 Al zijn er duizenden verzen gemaakt Uit vele nietszeggende woorden; Beter een enkel woord uit een vers, Na het horen waarvan men tot rust komt. 102 Al zegt men honderden verzen op, Bestaand uit nietszeggende woorden; Beter een enkel woord over Dhamma, Na het horen waarvan men tot rust komt. 103-105 Al heeft ie duizend maal duizend, Mannen verslagen in gevecht: Hij die alleen zichzelf overwint, Behaalt werkelijk de hoogste overwinning. Beter jezelf overwonnen, (...) vervolg


Boeddhisme

De Jhana’s in het Theravada boeddhisme

Jhana Jhana (Pali) verwijst in het Theravada boeddhisme naar de acht meditatiestadia die frequent door Gautama Boeddha onderwezen werden en waar veel vermeldingen naar worden gemaakt in het Pali Canon. In het Pali is het woord jhana afgeleid van jhayati, wat denken of mediteren betekent. De jhanas zijn de hoogste vorm van samadhi (Pali voor mentale concentratie). De jhanas zijn in het boeddhisme niet het uiteindelijke doel van de boeddhistische praktijk, maar wel een zeer belangrijke tussenstap, of middel, naar het uiteindelijke doel van Nirvana. Het bereiken van de jhana’s wordt beschouwd als een bovenmenselijke prestatie, en kan ook leiden tot een versnelde toegang of hogere kunde (...) vervolg

laatste artikel

Dhammapada XIX. : Dhammatthavagga - De Rechtvaardige

DHAMMAPADA XIX. :Dhammatthavagga - De Rechtvaardige 256 - 257 Diegene is niet rechtvaardig: Hij die te snel een oordeel velt. Hij is wijs, wie beiden onderzoekt: Zowel wat voor als tegen pleit. Wie ongehaast, volgens de wet, Anderen onpartijdig beoordeelt: Die wijze beschermt de wet. Een rechtvaardige — zo noemt men hem dan. 258 - 259 Niet daarom is men een wijze: Omdat men vele woorden spreekt. Hij veilig, zonder haat en vrees: Een wijze — zo noemt men hem dan. Niet daarom is men vaardig in de Dhamma: Omdat men vele woorden spreekt. Maar ook al hoorde hij weinig woorden, Hij ziet de Dhamma in het lichaam: Híj is werkelijk vaardig in de Dhamma, Wie de Dhamma niet (...) vervolg