Buddhachannel

Kalender

Editorial

Boeddhisme, Oorlog en vrede

Le 11 juli 2015, door Buddhachannel Nederlands

Wanneer we kijken naar de inhoud van de vroegste canon - die we voor wat betreft de historische gebeurtenissen echt niet zelf bedenken kunnen - en het nu maar eens even opgeven die vroegste canon naar tijd in te delen, is er in ieder geval voor wat betreft Boeddha’s betrokkenheid bij de wereld, of hij er actieve invloed op wilde uitoefenen, en waarom wel, en waarom niet, voldoende stof voorhanden. Maar inderdaad, je moet wel spitten. De algemene setting van de tijd (...) vervolg

Humor

Zem — Fastoche

plus d articlesRecords van de Week

De oneerlijke vriend

Er was eens een man die op reis ging en hij vroeg een vriend om voor zijn (...)


Aldus sprak de Boeddha

Sinds de start van de Klassieke tekstbibliotheek in 1998 publiceerden Jan (...)


De krokodil en de aap

Er was eens een diepe en brede rivier en in die rivier leefde een krokodil. (...)


Foto van de Dag

par Buddhachannel Fr.


Evénement

Tibetaanse schilderkunst, met Tharphen

Naropa instituut te Cadzand 22 juli 2010 - 10:30 tot 25 juli 2010 - 16:00 Velen weten dat als ze eenmaal deze schildercursus gevolgd hebben het naar meer smaakt. De intensieve, nauwkeurige manier van lijnen trekken en vormen creëren kun je vergelijken met een meditatie. Thangka schilderen of het tekenen van boeddhistische figuren en symbolen geeft een bijzondere innerlijke ervaring doordat je heel geconcentreerd met de boeddhawereld bezig bent. Je hoeft niet getraind te zijn in het (...) vervolg

Video van de Dag


Directory

Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna (Nederland)

Het Boeddhistisch Centrum Triratna te Amsterdam werd in 1995 opgericht door de Stichting Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde (VWBO).Het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna was het eerste Triratna centrum in Nederland. Er zijn ondertussen ook Triratna-centra in Ameland (NL), Arnhem (NL) en in Gent (BE). Het VWBO is de Nederlandse variant van de Friends of the Western Buddhist Order (FWBO), opgericht in 1967 door de Engelsman Urgyen Sangharakshita. In mei 2010 veranderde (...) vervolg

Laatste auteur

Buddhachannel Nederlands

Buddhachannel is een media en televisie. Buddhachannel journalisten zijn (...) vervolg


Artikelen en conferenties

Boeddhistische perspectieven op geluk en vijandigheid - Deel 2

Het eerste niveau van boeddhistische training - de Hinayana, of de Weg van Eenvoud - richt zich op het mondig maken van het individu met de vrijheid die een innerlijke ruimte verschaft die bijdraagt tot het bereiken van persoonlijk geluk, wijsheid en zelfs nirvana. Het ziet boosheid als psychisch materiaal dat deze innerlijke vrijheid belemmert en pleit dus voor methoden om boosheid te elimineren. Woede maakt ook patronen van externe uitdrukking los die ons leven minder vredig maken en aldus minder vrij. Het tweede trainingsniveau - de Mahayana, of de Weg van de Universalist - plaatst de training in de grotere context van de wereld waarin wij leven met haar talrijke receptieve wezens. (...) vervolg


Basisteksten

Het gedicht SAMADHI, door Paramhansa Yogananda

Het gedicht SAMADHI, door Paramhansa Yogananda Hoofdstuk 14 van Autobiografie van een Yogi, heet: "Een ervaring in Kosmisch Bewustzijn." Yogananda beschrijft hoe, door de genade van zijn goeroe Sri Yukteswar, "zijn hartewens vervuld werd." Later in hetzelfde hoofdstuk, zegt Yogananda : "Ik schreef, in mijn latere jaren, het volgende gedicht: ’Samadhi,’ in een poging de pracht van het kosmische bewustzijn te laten zien." In Het Pad, deelt Swami Kriyananda meer mee over het schrijven van dit gedicht. "Geen omgeving was geheel werelds volgens Yogananda. Overal zag hij God. ’Weet je waar ik het gedicht Samadhi schreef?’ vroeg hij ons op een dag. ’Het was in de New Yorkse metro! Als (...) vervolg


Boeddhisme

Wat is een sutta of soetra?

De woorden soetra, sutra en sutta zijn eigenlijk gewoon dezelfde woord, maar met een andere spelling. ’Soetra’ is in het Nederlands misschien het meest bekend, maar hier wordt ’sutta’ gebruikt, in navolging van de traditie van het Pali Canon. Suttas (sutras, soetras) zijn een ooggetuigenverslag van een specifieke gebeurtenis in het leven van de Boeddha. Veel suttas beginnen met de zin ’Aldus heb ik gehoord,’ en geven daarna een beschrijving of verslag van wat zich plaatsvond: een ontmoeting met de Boeddha of zijn directe discipelen. In de suttas spreekt de Boeddha met allerlei soorten mensen: monniken, nonnen, priesters, koningen, boeren, accountants, huisvrouwen, enzovoorts. Suttas bestaan (...) vervolg

laatste artikel

Dhammapada XIX. : Dhammatthavagga - De Rechtvaardige

DHAMMAPADA XIX. :Dhammatthavagga - De Rechtvaardige 256 - 257 Diegene is niet rechtvaardig: Hij die te snel een oordeel velt. Hij is wijs, wie beiden onderzoekt: Zowel wat voor als tegen pleit. Wie ongehaast, volgens de wet, Anderen onpartijdig beoordeelt: Die wijze beschermt de wet. Een rechtvaardige — zo noemt men hem dan. 258 - 259 Niet daarom is men een wijze: Omdat men vele woorden spreekt. Hij veilig, zonder haat en vrees: Een wijze — zo noemt men hem dan. Niet daarom is men vaardig in de Dhamma: Omdat men vele woorden spreekt. Maar ook al hoorde hij weinig woorden, Hij ziet de Dhamma in het lichaam: Híj is werkelijk vaardig in de Dhamma, Wie de Dhamma niet (...) vervolg