Buddhachannel

In dezelfde categorie

29 juin 2016

Le Sûtra du Diamant

29 de junio de 2016, por Buddhachannel España

El Sutra del Diamante


Instagram

Rubrieken

De Hart Soetra

dinsdag 20 juli 2010, door Nanny Obame

Langues :Ik betuig mijn eerbied aan de Drie Arya Juwelen !

Aldus heb ik vernomen . Eens verbleef de Bhagawan Boeddha in Radjagriha op de Gierenberg , tezamen met een grote gemeenschap van monniken en bodhisattva’s .
Op dat moment was de Bhagawan Boeddha geheel geabsorbeerd in de éénpuntige concentratie op de verschillende verschijnselen , die de "diepzinnige illuminatie"wordt genoemd.


Op hetzelfde moment analyseerde de grote en machtige bodhisattva
Arya Avalokiteshvara de beoefening van de diepzinnige perfectie van wijsheid en zag na grondige analyse van de vijf aggregaten dat die van nature leeg zijn .Toen , geinspireerd door de Boeddha , sprak de eerwaarde Sharipoetra tot de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara de volgende woorden :


"Hoe moet een zoon van goede familie , die de beoefening van de diepzinnige perfectie van wijsheid wenst te volgen zich daarin trainen ?"


Zo sprak hij , en de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara gaf de eerwaarde Sharipoetra ten antwoord :

"Oh Sharipoetra , een zoon of dochter van goede familie , die de beoefening van de diepzinnige perfectie van wijsheid wenst te volgen , moet dat als volgt doen : door de vijf aggregaten die van nature leeg zijn grondig te analyseren . Vorm is leegte en leegte is vorm .
Vorm is niets anders dan leegte en leegte is niets anders dan vorm . Evenzo zijn gevoel , onderscheiding , samengestelde factoren en bewustzijn alle leeg ."


"Oh Sharipoetra , daarom is er in leegte geen vorm , geen gevoel , geen onderscheiding , geen samengestelde factoren en geen bewustzijn .
Er is geen oog , geen oor , geen neus , geen tong , geen smaak , er zijn geen tastbare objecten en geen verschijnselen .Er zijn geen elementen van het oog tot en met geen elementen van de geest , tot en met geen elementen van het geestelijk bewustzijn ."


"Er is geen onwetendheid en geen opheffing van onwetendheid , tot en met geen ouderdom en dood en geen opheffing van ouderdom en dood.
Evenzo is er geen lijden , geen oorzaak van lijden , geen opheffing van lijden en geen pad.
Er is geen intuitieve wijsheid , geen bereiken en geen niet-bereiken ."
"Oh Sharipoetra , omdat er geen bereiken is , wijden de bodhisattva’s zich aan de perfectie van wijsheid en daardoor is hun geest vrij van verduistering en angst. Doordat ze geheel voorbij foutieve zienswijzen gaan , reiken ze volkomen voorbij de grenzen van het leed .
Alle boeddha’s van de drie tijden hebben de onovertroffen , volkomen zuivere , volmaakte verlichting , het echte boeddhaschap volbracht , door zich aan de perfectie van wijsheid te wijden ."


"Daarom moet de mantra van de perfectie van wijsheid , de intelliigente mantra , de onovertroffen mantra , de ongelijke en gelijke mantra die al het lijden pacificeert , gekend worden als de waarheid , want er is geen misleiding . De mantra van wijsheid luidt als volgt :

"TA.YA.THA GATE .GATE PARA.GATE PARA.SAM.GATE BODHI SVA.HA !"


"Oh Sharipoetra , zo moeten de grote bodhisattva’s zich trainen in de diepzinnige perfectie van wijsheid ."


Daarop verhief de Bhagavan Boeddha zich uit zijn éénpuntige concentratie en prees de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara met de woorden :


"Heel goed , heel goed , oh zoon van goede familie . Het is precies zoals U hebt gezegd . De diepzinnige perfectie van wijsheid behoort precies zoals U hebt gezegd te worden beoefend en de Tathagata’s zullen zich verheugen ."


Nadat de Bhagavan Boeddha deze woorden had gesproken , prezen de eerwaarde Sharipoetra, de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara , allen die in dat gezelschap aanwezig waren , de gehele wereld met haar goden , mensen , half-goden en geesten met een hart vol vreugde de woorden van de Bhagavan Boeddha .


Bron : http://www.maitreya.nl

Forum op aanvraag

Om deel te nemen aan dit forum, dien je op voorhand te registreren. Gelieve hieronder je logingegevens in te vullen die je bezorgd werden Als je nog niet geregistreerd bent, dien je je inschrijven.

VerbindingRegistrerenpaswoord vergeten?